Είδαμε στο μέρος 2 κάποιες από τις ιδιότητες των παραθύρων. Μάθαμε για τα μεγιστοποιημένα και τα ελαχιστοποιημένα παράθυρα. Αλλά υπάρχουν και άλλες ιδιότητες. Μια από αυτές είναι η «Πάντα σε πρώτο πλάνο» (κάποια καλύτερη ονομασία;)

cinnamon-tips-parathiro-panta-proto-plano

Αν ένα παράθυρο έχει αυτή την ιδιότητα δεν θα κρύβεται από άλλα παράθυρα. Μπορούμε όμως πάντα να το ελαχιστοποιήσουμε. Κάτι χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παράδειγμα για τηλεόραση η για παρακολούθηση συστήματος.

Για να κάνουμε έτσι ένα παράθυρο ο μόνος (από τις αρχικές ρυθμίσεις τρόπος) είναι μέσω του μενού αν κάνουμε δεξί κλικ στον τίτλο του.

Με αυτόν το τρόπο μπορούμε να ορίσουμε το παράθυρο να είναι πάντα «πρώτη μούρη» στην επιφάνεια εργασίας και να μην επικαλύπτεται από κανένα άλλο παράθυρο που θα ανοίξουμε.


Η σειρά άρθρων #cinnamon_linux_tips και #linuxmint_tips είναι μια σειρά μικρών και χρήσιμων συμβουλών, όπως δημοσιεύθηκαν στην κοινότητα Linux Mint και αντιγράφτηκαν εδώ με την σύμφωνη γνώμη του Διόνυσου Ασφοδελάκη (Talos)