Το Nutty είναι ένα απλό εργαλείο για να πάρει κανείς πληροφορίες, σχετικά με τη σύνδεσή του στο internet και το τοπικό του δίκτυο. nutty-ergaleio-diktuou

Το Nutty παρέχει τις πιο ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο του συστήματός σας, από το hardware και τους drivers μέχρι και τα λογισμικά που συνδέονται αλλά και την ταχύτητα σύνδεσής σας.

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται σε καρτέλες, διανεμημένα σε 5 κατηγορίες:

  • My Info: Εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για τα βασικά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την κάρτα δικτύου της συσκευής.
  • Usage: Εμφανίζει τη χρήση δεδομένων του δικτύου σε δύο διατάξεις – ιστορικό χρήσης και την τρέχουσα χρήση.
  • Route: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες διαδρομές που πήρε το δίκτυό σας για να επιτευχθεί η σύνδεση με μια διεύθυνση URL ή κάποια διεύθυνση IP.
  • Ports: Εμφανίζει πληροφορίες για τα ενεργά ports και τις εφαρμογές που τις χρησιμοποιούν.
  • Devices: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με όλες τις άλλες συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο.

Εγκατάσταση του Nutty

Σε συστήματα Ubuntu υπάρχει σχετικό αποθετήριο το οποίο μπορείτε να προσθέσετε και να κάνετε εγκατάσταση:

sudo apt-add-repository ppa:bablu-boy/nutty.0.1 && sudo apt update

sudo apt install nutty

Σε συστήματα Arch Linux το Nutty είναι διαθέσιμο απο το AUR οπότε απλά δίνετε:

yaourt -S nutty-git

Πηγή: