Ο Linus Torvanls ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Linux 4.14, την τελευταία έκδοση του Linux πυρήνα. Ο πυρήνας της σειράς 4.14 εκτός από νέα χαρακτηριστικά και αλλαγές και θα είναι ο επόμενος πυρήνας μακράς υποστήριξης (LTS) όπου θα υποστηρίζεται αρκετά χρόνια σε θέματα συντήρησης και υποστήριξης

Η νέα έκδοση του Linux Kernel, όπως αναφερθήκαμε θα υποστηρίζεται για 6χρόνια. Με την ανακοίνωση του 4.14 στη Linux Kernel Mailing List (LKML) ο Linus Torvalds γράφει:

Δοκιμάστε τον νέο πυρήνα 4.14 που θα είναι ο επόμενος LTS και στείλτε μου pull requests για τη συγχώνευση με τον 4.15

Linux 4.14 χαρακτηριστικά και αλλαγές

Ο Linux 4.14 φέρει πολλά νέα χαρακτηριστικά και ένα πλήθος βελτιώσεων σε drivers, καινούριο hardware, βελτιώσεις του file system, αύξηση ταχύτητας και πολλά άλλα.

linux kernel 4.14Ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά είναι η αύξηση του ορίου μνήμης για x86_64 hardware. Η νέα έκδοση αυξάνει το όριο από τα 128PiB του virtual address space και τα 4PiB του physical address space σε 256PiB και 64TiB αντιστοίχως. Φυσικά τέτοια μεγέθη δεν αφορούν προσωπικούς υπολογιστές αλλά Data Centers και Compute Servers.

Άλλες σημαντικές αλλαγές

  • Νέος Realtek Wi-Fi driver (RTL8822BE)
  • Btrfs Zstd υποστήριξη
  • HDMI CEC υποστήριξη για Raspberry Pi
  • Secure memory encryption για AMD EPYC επεξεργαστές
  • ASUS T100 υποστήριξη touchpad
  • Heterogeneous Memory Management
  • AMDGPU DRM Vega βελτιωσεις
  • Καλύτερη υποστήριξη για Ryzen επεξεργαστές

Κάθε νέα αναβάθμιση του πυρήνα, αυξάνει την υποστήριξη για νεα ARM devices/boards/SoCs. Ο 4.14 φέρνει υποστήριξη για Raspberry Pi Zero W, Banana Pi R2,M3,M2M και Μ64,Rockchip RK3328/Pine 64 και άλλα.

Για μια πληρέστερη εικόνα τι νέο φέρνει ο πυρήνας 4.14 μπορούμε να μεταβούμε στη mailing list του Linux Kernel Website ή να μεταβούμε στο Kernel Newbies για μια πιο ενδελεχή παρουσίαση των αλλαγών.

Προσοχή αν και η έκδοση είναι επίσημη, συστήνεται να περιμένουμε την ενημέρωση μέσω της διανομής μας και να μην προβούμε σε χειροκίνητη εγκατάσταση εκτός και αν γνωρίζουμε τι κάνουμε.

Πηγή: omgubuntu.co.uk