Παρά τη θεμελιώδη αρχή της ανοιχτής φύση του ανοιχτού λογισμικού, με τη λογική της προσβασιμότητας από όλους, αρκετοί στο παρελθόν εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αφιλόξενο χαρακτήρα μερικών κοινοτήτων. Το Linux ως το πιο πετυχημένο open source project δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση.

Το αφεντικό του Linux, Linus Torvalds είναι γνωστό ότι κατά καιρούς είχε εμπλακεί σε συζητήσεις όπου είπε πράγματα που δε θα έπρεπε. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από το Linux προκειμένου να δουλέψει πάνω σε θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά του ως προς τους άλλους1.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Προκειμένου να γίνεται η ανάπτυξη του Linux σε μια πιο φιλόξενη κοινότητα, ένας νέος κώδικας δεοντολογίας (Code of Conduct) υιοθετήθηκε.

Γιατί όμως φτάσαμε ως εδώ;

yellow blue and red plastic gameboard toy
Photo by Pixabay on Pexels.com

Όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν οι κοινότητες έχουν μεταλλαχθεί σε κύτταρα που αρκετές φορές αντί να δρουν για το καλό του συνόλου, δρουν ατομικά και σε αρκετές περιπτώσεις καταφέρνουν να παράξουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Πόσοι δεν ξέρουμε διανομές, που οι κοινότητες τους διέπονται από το ενοχλητικά αυτάρεσκο «εμείς και κανείς άλλος». Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι που διώξανε χρήστες από τις διανομές αυτές ή και το Linux γενικότερα. Εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, το περιβάλλον συνήθως καταλήγει να είναι τοξικό.

Άλλωστε η ανάπτυξη open source λογισμικού, έχει ως ικανή και αναγκαία συνθήκη, την αγαστή συνεργασία και φυσικά την καλή επικοινωνία μεταξύ των developers. Όταν τα πράγματα στην επικοινωνία στραβώνουν, τα λογισμικά διαρούνται σε forks και μερικά από αυτά οδηγούν σε άλλα forks. Εκτός και αν δε μείνει ούτε ομάδα, ούτε project.

Όπως είναι λογικό όταν προσπαθείς να διοικήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις σκληρό αλλά δίκαιο λόγο γιατί αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Φυσικά η μπάλα χάνεται σε αρκετές περιπτώσεις και λογικό ήταν να χαθεί στο μεγαλύτερο open source project. Για αυτό έπρεπε να γίνει κάτι και γρήγορα.

Ο νέος CoC

Ο κώδικας αντικατέστησε τον υπάρχοντα, που κατά τον Kernel Developer Greg Kroah-Hartman δεν πέτυχε στο «να προάγει την ευγένεια και τον αμοιβαίο σεβασμό».

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας αναφέρει:

Προς το συμφέρον της καλλιέργειας ενός ανοιχτού και φιλόξενου περιβάλλοντος, εμείς ως συνεισφέροντες και συντηρητές δεσμευόμαστε να κάνουμε τη συμμετοχή στο έργο μας και στην κοινότητά μας μια εμπειρία χωρίς παρενοχλήσεις για όλους ανεξάρτητα από την ηλικία, το μέγεθος του σώματος, την αναπηρία, την εθνικότητα, τα χαρακτηριστικά φύλου, την έκφραση, το επίπεδο εμπειρίας, την εκπαίδευση, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την εθνικότητα, την προσωπική εμφάνιση, τη φυλή, τη θρησκεία ή τη σεξουαλική ταυτότητα και προσανατολισμό.

Καταλήγοντας:

Οι συντηρητές που δεν ακολουθούν ή δεν εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας καλόπιστα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωρινές ή μόνιμες επιπτώσεις όπως αυτές καθορίζονται από άλλα μέλη της ηγεσίας του project.

Φυσικά μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό στην αγγλική2

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας βασίζεται στον Contributor Covenant3 που δημιουργήθηκε από την υποστηρίκτρια του open source Coraline Ada Ehmke. Η Contributor Covenant είναι ιδιαιτέρως δημοφιλείς και χρησιμοποιείται ήδη ως ΚΔ σε πολλά open source projects, ακόμα και από το Cerebrux site.


Παραπομπές :