Σε Linux Mint 19.2 υπάρχει περίπτωση, μόλις πάτε να εγκαταστήσετε το Brave, να σας εμφανίσει σφάλμα E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list (Component) . Ας δούμε γιατί συμβαίνει αυτό και πως το λύνουμε.

Εκεί που έχεις απλώσει τα πόδια στον καναπέ… τσούπ σου έρχεται μήνυμα στο chat από ένα φιλαράκι σου όπου λέει μέσες άκρες:

Φιλαράκι…. σώσε με… πήγα να κάνω εγκατάσταση τον Brave browser και μου εμφανίζει το παρακάτω σφάλμα:

E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release-.list (Component)
E: The list of sources could not be read.

Για να μην τα πολυλογώ, με μια μικρή αναζήτηση βρήκα ότι είναι συχνό φαινόμενο στο Linux Mint και αρκετές φορές το σφάλμα μπορεί να εμφανίζεται

  • με διαφορετικό αποτέλεσμα (πχ. με παύλα ή χωρίς στο τέλος του *release)
  • ή ακόμα και το αρχείο brave-browser-release.list να είναι εντελώς άδειο, χωρίς δηλαδή την διεύθυνση του αποθετηρίου.

Οπότε ας δούμε πρώτα γιατί συμβαίνει αυτό και πως μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση το brave στο Linux Mint 19.2

Πότε εμφανίζεται το σφάλμα στο Linux Mint

Ως γνωστόν, το Linux Mint, βασίζεται στην LTS έκδοση του Ubuntu. Συγκεκριμένα το Linux Mint 19.2 στην βάση του τρέχει το Ubuntu 18.04 το οποίο έχει κωδική ονομασία bionic beaver. Αν ανοίξουμε τερματικό στο Linux Mint και τρέξουμε την παρακάτω εντολή:

cat /etc/os-release

θα μας επιστρέψει το παρακάτω αποτέλεσμα:

NAME="Linux Mint"
VERSION="19.2 (Tina)"
ID=linuxmint
ID_LIKE=ubuntu
PRETTY_NAME="Linux Mint 19.2"
VERSION_ID="19.2"
HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
SUPPORT_URL="https://forums.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
VERSION_CODENAME=tina
UBUNTU_CODENAME=bionic

Βλέπουμε λοιπόν ότι η μεταβλητή UBUNTU_CODENAME μας δίνει την κωδική ονομασία του Ubuntu στο οποίο βασίζεται ( ήτοι bionic) η συγκεκριμένη έκδοση Linux Mint.

Στην συνέχεια, ο χρήστης Linux Mint ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να κάνει εγκατάσταση το Brave:

  • Πηγαίνει στην Download Brave σελίδα και
  • αφού πατήσει Download, θα μεταφερθεί στην σελίδα οδηγιών εγκατάστασης
  • εκεί δίνει κάποιες εντολές που πρέπει να αντιγράψει και να επικολλήσει στο τερματικό για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Μια από τις εντολές που θα δει στην σελίδα είναι και η παρακάτω:

source /etc/os-release

Ο υποψιασμένος αναγνώστης, καταλαβαίνει οτι η παραπάνω εντολή «τσιμπάει» όλες τις μεταβλητές του αρχείου /etc/os-rlease και της αποθηκεύει στην μνήμη του.

Στην αμέσως επόμενη εντολή :

echo "deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ $UBUNTU_CODENAME main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release-${UBUNTU_CODENAME}.list

είναι που η μεταβλητή UBUNTU_CODENAME , που περιέχεται στην παραπάνω εντολή, θα αντικατασταθεί αυτόματα από την εκάστοτε κωδική ονομασία του Ubuntu στην οποία βασίζεται το Linux Mint του χρήστη.

Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, είτε κατά την αντιγραφή είτε στην επικόλληση στο τερματικό, εάν γίνει το παραμικρό λάθος, τότε στην επόμενη εντολή:

sudo apt update

Ο χρήστης του Linux Mint θα λάβει το σφάλμα :

E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list (Component)
E: The list of sources could not be read.

με αποτέλεσμα, ο χρήστης να έχει στο σύστημά του εσφαλμένο το αρχείο που περιέχει την διεύθυνση του αποθετηρίου του Brave

Πως διορθώνουμε το σφάλμα στην ρύθμιση του αποθετηρίου του Brave

Πρώτα θα πρέπει να διαγράψουμε το αρχείο που δημιουργήθηκε και έπειτα να δημιουργήσουμε εκ νέου το σωστό

Πρώτα, ελέγχουμε αν το αρχείο βρίσκεται όντως εκεί:

ls /etc/apt/sources.list.d/

Αν δούμε ένα αρχείο που περιέχει την λέξη brave και έχει κατάληξη .list τότε μπορούμε να το διαγράψουμε:

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/brave*.list

Στην συνέχεια, αφού όπως είδαμε πάνω το Linux Mint 19.2 είναι στην ουσία το bionic θα πάμε και θα το προσθέσουμε στο αρχείο του αποθετηρίου του brave:

echo "deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ bionic main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release-bionic.list

Με την παραπάνω εντολή θα δημιουργηθεί το κατάλληλο αρχείο διεύθυνσης αποθετηρίου του brave. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό με την παρακάτω εντολή:

cat /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release-bionic.list

Η οποία και θα μας επιστέψει το περιεχόμενο του αρχείου brave-browser-release-bionic.list:

deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ bionic main

Άρα, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εγκατάστασή του brave browser στο Linux Mint 19.2:

sudo apt update && sudo apt install -y brave-browser brave-keyring

Αφού τελειώσει η εγκατάσταση, πιθανόν να χρειαστεί να κάνετε μια αποσύνδεση και επανασύνδεση ώστε να το βρείτε στο μενού του Linux Mint.

Εγκατάσταση Brave browser σε Linux Mint 19.2  Μενού εφαρμογών Intenet