Οι γραμματοσειρές και το πως εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή είναι θέμα φυσικά της οθόνης αλλά και του επιλεγμένου Font. Ας δούμε όμως πως μπορούμε να βελτιώσουμε την εμφάνιση των Fonts για να είναι πιο ευχάριστη στην απόδοσή τους στην οθόνη του υπολογιστή.

Οι γραμματοσειρές είναι μια πονεμένη ιστορία στο Linux και ο λόγος τις περισσότερες φορές είναι κάποιες «καταχωρημένες πατέντες λογισμικού» που έχουν οι μεγάλες εταιρείες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενσωματωθεί ένα ποιοτικό font rendering engine όπως έχουν τα MacOS και Windows.

Οι περισσότερες διανομές προσπαθούν μέσω του γραφικού περιβάλλοντος να θέσουν κάποιες default ρυθμίσεις για μια ποιοτική εμφάνιση ενώ άλλες όπως π.χ. το Ubuntu έχει δημιουργήσει μια από τις πιο όμορφες γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται ακόμα και από ιστοσελίδες.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι μια μικρή διαμόρφωση για την απόδοση των γραμματοσειρών με βέλτιστο τρόπο στην οθόνη του υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 – Δημιουργούμε το αρχείο local.conf

sudo nano /etc/fonts/local.conf

2 – Κάνουμε επικόλληση τις ρυθμίσεις

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
 <match target="font">
  <edit name="autohint" mode="assign">
   <bool>false</bool>
  </edit>
  <edit name="hinting" mode="assign">
   <bool>true</bool>
  </edit>
  <edit name="antialias" mode="assign">
   <bool>true</bool>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="hintstyle">
   <const>hintslight</const>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="rgba">
   <const>rgb</const>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="lcdfilter">
   <const>lcddefault</const>
  </edit>
 </match>
</fontconfig>
Advertisements

Αποθηκεύουμε το αρχείο με Ctrl+X

3- Ανοίγουμε / Δημιουργούμε το ~/.Xresources

nano ~/.Xresources

και κάνουμε επικόλληση τα παρακάτω.

Xft.antialias: 1
Xft.hinting: 1
Xft.autohint: 0
Xft.rgba: rgb
Xft.hintstyle: hintslight
Xft.lcdfilter: lcddefault

Αποθηκεύουμε το αρχείο με Ctrl+X

4 – Ενημερώνουμε το σύστημα για τις αλλαγές

xrdb -merge ~/.Xresources

Πριν κάνετε επανεκκίνηση επιβεβαιώστε πρώτα ότι στις ρυθμίσεις συστήματος (εμφάνιση, gnome-tweak fonts κλπ) ότι η ρύθμιση Anti aliasing είναι ενεργοποιημένη και ότι το Hiting έχει οριστεί σε Slight και το RGBA (subpixel) είναι ρυθμισμένο ως rgb.

Κάντε επανεκκίνηση.

5 – Επιβεβαιώστε ότι έχει φορτώσει η ρύθμιση που κάναμε.

xrdb -q

Επίλογος

Σας φάνηκε χρήσιμο;

Ποια γραμματοσειρά χρησιμοποιείτε και ποιες ρύθμισες έχετε κάνει ;
Πείτε μας τη γνώμη σας για το σημερινό tip κάτω στα σχόλια. Δείτε και τα υπόλοιπα Tips ή πείτε μας τα δικά σας tips στα σχόλια ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Παραπομπές: