Η Apple και η Google ανακοίνωσαν μια κοινή προσπάθεια για την καταγραφή της εξάπλωσης του COVID-19, μέσω των Bluetooth των κινητών Android και iOS με στόχο να βοηθήσουν τους υγειονομικούς φορείς σχετικά με την εξάπλωση του ιού.

Τον περασμένο μήνα, είχαμε αναδείξει την τεχνολογία που είχε αναπτυχθεί στη Σιγκαπούρη η οποία είχε διαθέσει την εφαρμογή TraceTogether για την παρακολούθηση και πληροφόρηση των χρηστών του για την πιθανή έκθεση τους στον κορονοϊό [βλέπε: Η Σιγκαπούρη θα ανοίξει τον κώδικα της τεχνολογίας εντοπισμού επαφής BlueTrace]

Σε μία παρόμοια προσπάθεια, η Apple και η Google ανακοίνωσαν την συνεργασία τους για να επιτρέψουν από κοινού τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth ώστε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις και τους υγειονομικούς φορείς στην προσπάθειά τους να μειώσουν την εξάπλωση του ιού, με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των χρηστών.

Δεδομένου ότι το COVID-19 μπορεί να μεταδοθεί σε υγιή άτομα όταν έρχονται σε κοντινή επαφή με άτομα που έχουν προσβληθεί, οι υγειονομικοί φορείς θεωρούν ότι ο εντοπισμός της αλυσίδας επαφών ενός ατόμου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να συμβάλει στη μείωση της εξάπλωσης του. Ορισμένες από τις κορυφαίες ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια κλπ σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει σημαντικό έργο για την ανάπτυξη τεχνολογίας ανίχνευσης επαφών.

Advertisements

Επειδή όμως οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την περίπτωση αφορούν το Bluetooth και την επικοινωνία διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων (Android και iOS), η Apple και η Google θα δρομολογήσουν μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) και λειτουργικού συστήματος για να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια.

Σύμφωνα με την Apple και την Google, το σχέδιο είναι να εφαρμοστεί αυτή η λύση σε δύο στάδια, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρές προστασίες όσον αφορά την ιδιωτική ζωή των χρηστών και το δικαίωμα στην συμμετοχή ή όχι στην ανίχνευση.

Στο πρώτο στάδιο, τον Μάιο, η Apple και η Google θα κυκλοφορήσουν API που θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ Android και iOS μέσω των εφαρμογών των υγειονομικών φορέων. Αυτές οι εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες μέσω του Google Play Store και του App Store.

Σε δεύτερο στάδιο, τους επόμενους μήνες, η Apple και η Google θα συν-εργαστούν για να δημιουργήσουν μια ευρύτερη πλατφόρμα ανίχνευσης επαφών με βάση το Bluetooth, οικοδομώντας αυτή τη λειτουργία εντός των υποκείμενων λειτουργικών. Πρόκειται για μια πιο ισχυρή λύση από ένα API και θα επιτρέψει σε περισσότερα άτομα να συμμετάσχουν, αν επιλέξουν να συμμετάσχουν, καθώς και να επιτρέψουν την αλληλεπίδραση με ένα ευρύτερο οικοσύστημα εφαρμογών και υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με την Apple και Google:

Η ιδιωτικότητα, η διαφάνεια και η συγκατάθεση έχουν τεράστια σημασία σε αυτήν την προσπάθεια και προσβλέπουμε στην οικοδόμηση αυτής της λειτουργικότητας θέτοντας το σε διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα δημοσιεύσουμε ανοιχτά πληροφορίες σχετικά με την εργασία μας για να το επιθεωρήσουν και άλλοι.

πηγή: Apple and Google partner on COVID-19 contact tracing technology

Δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης και του όγκου των ασυμπτωματικών φορέων με τον κορονοϊό, το έργο αυτό θα μπορούσε να είναι ανεκτίμητο για τις υγειονομικές αρχές με στόχο στην επιβράδυνση της εξάπλωσης. Και οι δύο εταιρείες υπογραμμίζουν την ιδιωτικότητα, τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη συναίνεση στην πλατφόρμα – με πληροφορίες σχετικά με την ανοικτή δημοσίευση της εργασίας για δημόσια χρήση όπως έχουν δημοσιεύσει έκαστος σε white papers:

Οι συνέπειες του έργου θα είναι σημαντικές και πρέπει να είναι διαφανείς ιδίως επειδή ως αποτέλεσμα της πανδημίας, τα συστήματα επιτήρησης αυξάνονται παγκοσμίως.

Παραπομές: