Βασικό configuration και βέλτιστες ρυθμίσεις του Nginx web server

nginx-optimisation-beltistes-ruthmiseis

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε στον Nginx. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν περισσότερο την έννοια του optimization, παρά του configuration, καθώς ο Nginx έρχεται pretty much configured, οπότε εδώ θα μιλήσουμε τις βέλτιστες ρυθμίσεις. Συνεχίστε να διαβάζετε Βασικό configuration και βέλτιστες ρυθμίσεις του Nginx web server.