Συγχρονισμός και διόρθωση προβλήματος ώρας όταν έχουμε dual boot Linux με Windows

Πρόβλημα συγχρονισμού ώρας Windows Linux

Όσοι έχουν Linux και Windows μαζί (dual boot) στον υπολογιστή τους ίσως να έχουν παρατηρήσει πως μετά την αλλαγή λειτουργικού η ώρα είναι λάθος κατά 2-3 ώρες και διορθώνεται συνήθως αυτόματα μετά λίγα λεπτά. Κάποιες φορές όμως μπορεί να παρατηρήσετε το πρόβλημα της ώρας στο Windows μετά από επανεκκίνηση από Linux.
Συνεχίστε να διαβάζετε Συγχρονισμός και διόρθωση προβλήματος ώρας όταν έχουμε dual boot Linux με Windows.