Γράψτε ΚΕΦΑΛΑΙΑ αντί ‘sudo’ για εντολές διαχειριστή

Γράψτε ΚΕΦΑΛΑΙΑ αντί 'sudo' για εντολές διαχειριστή

Στο σημερινό tip θα δούμε πως «φωνάζοντας» (γράφοντας κεφαλαία) στο τερματικό, μπορούμε να εκτελούμε εντολές χωρίς την χρήση sudo.

Συνεχίστε να διαβάζετε Γράψτε ΚΕΦΑΛΑΙΑ αντί ‘sudo’ για εντολές διαχειριστή.