Σημειώσεις σε PDF με το Okular

Σημειώσεις σε PDF

Το Okular χρησιμοποιείται κυρίως για ανάγνωση αρχείων PDF, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσουμε σχόλια και σημειώσεις στα έγγραφα αυτά.

Συνεχίστε να διαβάζετε Σημειώσεις σε PDF με το Okular.