Το πρόβλημα με την βιωσιμότητα του ανοιχτού κώδικα

βιωσιμότητα του ανοιχτού κώδικα

Πως ο ελεύθερος και ανοιχτός κώδικας μπορεί να είναι βιώσιμος ; Πως επωφελούνται οι επιχειρήσεις από την εθελοντική εργασία χιλιάδων ανεξάρτητων προγραμματιστών ; Υπάρχει κίνδυνος από τέτοιου είδους εξαρτώμενη σχέση ;

Συνεχίστε να διαβάζετε Το πρόβλημα με την βιωσιμότητα του ανοιχτού κώδικα.