Κώδικας Δεοντολογίας

Η υπόσχεσή μας

Θέλοντας να καλλιεργήσουμε κλίμα ανοιχτό και φιλόξενο προς όλους τους συμμετέχοντες—ανεξαρτήτως ηλικίας, μεγέθους σώματος, ανικανότητας, εθνικότητας, ταυτότητας φύλου και έκφρασης, ιθαγένειας, πείρας, φυλής, θρησκείας ή σεξουαλικής ταυτότητας και προσανατολισμού—δεσμευόμαστε πως κανείς δεν θα υφίσταται παρενόχλησης.

cerebrux-code-of-conduct

Τα πρότυπά μας

Παραδείγματα συμπεριφοράς που συμβάλλουν στην δημιουργία θετικού περιβάλλοντος αποτελούν τα ακόλουθα:

  • Η χρήση φιλόξενου και προσβάσιμου λόγου
  • Ο σεβασμός προς τις διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες
  • Η καλότροπη αποδοχή της εποικοδομητικής κριτικής
  • Η επικέντρωση στο κοινό—αντί το προσωπικό—όφελος
  • Η επίδειξη κατανόησης και συμπάθειας

Παραδείγματα ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνουν:

  • Η έκφραση και απεικόνιση σεξουαλικού περιεχομένου και οι ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις
  • Το τρολάρισμα, σχόλια προσβλητικά και απαξιωτικά, και προσωπικές ή πολιτικές επιθέσεις
  • Η δημόσια και ιδιωτική παρενόχληση
  • Η άνευ συγκατάθεσης δημοσίευση προσωπικών δεδομένων (π.χ. ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή διευθύνσεων οικίας)
  • Λοιπές πράξεις που ευλόγως θα θεωρούνταν απρεπείς

Οι υποχρεώσεις μας

Οι διαχειριστές κομίζονται της ευθύνης να διευκρινίζουν τα πρότυπα επιτρεπτής συμπεριφοράς και καλούνται να δρουν δεόντως όταν παραβιάζονται.

Οι διαχειριστές έχουν την αρμοδιότητα να αφαιρούν, να τροποποιούν, ή να απορρίπτουν σχόλια που δεν συμπίπτουν με τον κώδικα δεοντολογίας· και να αποβάλλουν προσωρινά, ή και μόνιμα, συμμετέχοντες για συμπεριφορά που κρίνουν ως ανάρμοστη, απειλητική, προσβλητική ή κοινώς επιβλαβή.

Εύρος

Ο κώδικας δεοντολογίας έχει ισχύ εντός της ιστοσελίδας του Cerebrux, όπως και σε δημόσιους χώρους και τα κοινωνικά δίκτυα που εκπροσωπεί το Cerebrux ή την κοινότητά του. Παραδείγματα εκπροσώπησης αποτελούν: η χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης συνδεδεμένης με το Cerebrux· η ανάρτηση δημοσιεύσεων σε μέσα μαζικής δικτύωσης από επίσημο λογαριασμό· ή όταν διορίζεστε να εκπροσωπήσετε το Cerebrux σε κάποια εκδήλωση, μέσω του διαδικτύου ή αυτοπροσώπως. Οι κανόνες περί εκπροσώπησης μπορούν να επεκταθούν ή να αποσαφηνιστούν από τους διαχειριστές του κάθε Cerebrux.

Επιβολή

Περιστατικά παρενόχλησης και καταχρηστικής ή ευρέως ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς μπορούν να αναφερθούν στην ομάδα του Cerebrux στην ακόλουθη διεύθυνση: mail@cerebrux.net . Όλα τα παράπονα θα εξετάζονται και θα αντιμετωπίζονται κατάλληλα και ανάλογα με τις περιστάσεις. Η ομάδα του Cerebrux έχει υποχρέωση να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα στοιχείων που αφορούν τον καταγγελέα. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες επιβολής δύναται να δημοσιευτούν ξεχωριστά.

Απόδοση

Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας έχει προσαρμοστεί από το «Contributor Covenant», με αριθμό έκδοσης 1.4, διαθέσιμο από <http://contributor-covenant.org/version/1/4>.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑