Μέτρα ασφάλειας λειτουργικού συστήματος Ubuntu – Μέρος 3 (Application – Sandboxing)

Μέτρα ασφάλειας λειτουργικού συστήματος Ubuntu – Μέρος 3 (Application - Sandboxing)

Όταν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το Ubuntu με γνώμονα την ασφάλεια πρώτα θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε την «επιφάνεια επίθεσης» (Φυσική και Δικτύου) στο σύστημά σας και έπειτα μπορείτε να συνεχίσετε με την ασφάλεια σε επίπεδο εφαρμογής.

Συνεχίστε να διαβάζετε Μέτρα ασφάλειας λειτουργικού συστήματος Ubuntu – Μέρος 3 (Application – Sandboxing).