Πώς να χρησιμοποιήσετε το systemtray με την Qt

qt-system-tray-code

Στο πλαίσιο εκμάθησης της Qt ήθελα να κάνω μια απλή εφαρμογή που να χρησιμοποιεί το systemtray. Συνεχίστε να διαβάζετε Πώς να χρησιμοποιήσετε το systemtray με την Qt.