7 δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λειτουργικά συστήματα που δεν είναι Linux

not-linux

Ίσως το Linux να είναι αρκετά διαδεδομένο πλέον ως όνομα, παρόλα αυτά καλό είναι να γνωρίζουμε ότι δεν αποτελεί το μόνο ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε 7 δωρεά και ανοιχτού κώδικα λειτουργικά συστήματα που δεν είναι Linux. Συνεχίστε να διαβάζετε 7 δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λειτουργικά συστήματα που δεν είναι Linux.