10 χρήσιμες πρακτικές της εντολής locate

linux-locate

Μια από τις πιο απεχθής εμπειρίες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι νεοεισερχόμενοι στο Linux, είναι η ανεπάρκεια να βρουν απλά και κατανοητά μέσα προκειμένου να ψάξουν αρχεία στο σύστημα τους. Συνεχίστε να διαβάζετε 10 χρήσιμες πρακτικές της εντολής locate.