5 προγράμματα για πληροφορίες συστήματος Hardware στο Linux

Εργαλεία για πληροφορίες Hardware με το inxi

Οι πληροφορίες συστήματος είναι ίσως η κυριότερη πληροφορία που θα χρειαστούμε όταν προσπαθούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή μας ή όταν θέλουμε να δούμε αν μια συσκευή (hardware) έχει αναγνωριστεί από το Linux λειτουργικό σύστημα. Συνεχίστε να διαβάζετε 5 προγράμματα για πληροφορίες συστήματος Hardware στο Linux.