Επισκόπηση του απορρήτου Google, Yahoo, MSN.

Google:

Πηγή : http://www.google.gr/intl/el/privacy.html

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα δήλωση αφορά στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στις ιστοσελίδες της Google σε παγκόσμιο επίπεδο (συνολικά, «υπηρεσίες» της Google). Προσωπικά στοιχεία και άλλα δεδομένα που συλλέγουμε

Συνεχίστε να διαβάζετε Επισκόπηση του απορρήτου Google, Yahoo, MSN..