Βρείτε ευπάθειες σε ιστοσελίδες με Android χωρίς ROOT (Μέρος 2ο)

android-για-hackers

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση μιας Android συσκευής για να βρούμε ευπάθειες σε ιστοσελίδες, έχει γίνει ακόμα πιο εύκολη διαδικασία, αφού όπως είδαμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε ROOT την συσκευή μας.

Συνεχίστε να διαβάζετε Βρείτε ευπάθειες σε ιστοσελίδες με Android χωρίς ROOT (Μέρος 2ο).