Μνήμη RAM: Βελτίωση διαχείρισης με zram – zswap – zcache

veltiosi-ram-zram-zswap-zcache

Σε περίπτωση που διαθέτετε υπολογιστή με 2GB RAM και λιγότερο πολύ συχνά θα νιώσατε ότι παγώνουν τα πάντα και κάνουν 3 λεπτά να επανέλθουν. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι μπορούν το zram, zswap και zcache να μας προσφέρουν για αυτές τις περιπτώσεις.

Συνεχίστε να διαβάζετε Μνήμη RAM: Βελτίωση διαχείρισης με zram – zswap – zcache.