Ο Κώστας Σαπαλίδης έφτιαξε ένα βίντεο που περιγράφει με αναλυτικό τρόπο πως θα κάνουμε εγκατάσταση το Ubuntu μαζί με τα υπάρχοντα Windows στο σύστημά μας (οπότε φτιάχνουμε σύστημα με dual boot).

Κάποιες παρατηρήσεις που έχει κάνει ο Σίμος Ξενιτέλλης :

«Όταν έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την εγκατάσταση, είναι καλό να επιλέγουμε να γίνουν οι ενημερώσεις κατά την εγκατάσταση. Διότι θα μπει και η πλήρη ελληνική υποστήριξη, καθώς και πιθανές σημαντικές διορθώσεις, όπως νέοι οδηγοί ή νέος πυρήνας. Για παράδειγμα, αν υπάρχει απαίτηση για ειδικό οδηγό για την κάρτα γραφικών, θα μπει κατά την εγκατάσταση και το σύστημα θα λειτουργήσει καλύτερα.»

«Ο εγκαταστάτης εντοπίζει σε ποια χώρα βρίσκεσαι από τη λειτουργία GeoIP. Βλέπει δηλαδή την IP σου και καταλήγει στη σωστή ζώνη ώρας.»

«Για τη διάταξη πληκτρολογίου, επιλέγουμε το «Ελληνικά» (σκέτο). Δε βάζουμε πια αυτό το «extended/εκτεταμένο», διότι είναι μια παλιά διάταξη. Με τη διάταξη «Ελληνικά» μπορούμε να γράψουμε όλους τους διαθέσιμους χαρακτήρες ελληνικών, μαζί και με πολυτονικό, και ϡϲϕϖϛϝ (αρχαίους χαρακτήρες)».

Ευχαριστούμε τον Κώστα και τον Σίμο για την ενημέρωση.