Το σημερινό βίντεο ουσιαστικά μιλάει για τον ίδιο του τον εαυτό :P Θα δούμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την σύλληψη βίντεο απο το desktop μας, το πως το επεξεργαζόμαστε αυτό το βίντεο και τέλος το πώς το ανεβάζουμε στο Youtube.

Σχετικά με τον κώδικα που μπορείτε να χρησιμοποιείστε για σύλληψη βίντεο απο το desktop σας, κάντε επικόλληση τον παρακάτω κώδικα στο τερματικό σας:

ffmpeg -f alsa -itsoffset 00:00:01.000 -ac 2 -i hw:0,0 -f x11grab -s 1366x768 -r \
30 -i :0.0 -vcodec libx264 -vpre lossless_ultrafast -threads 8 desktop_video.mkv

Για να δουλέψει ο παραπάνω κώδικας απαιτεί να είναι προεγκατεστιμένο το FFmpeg. Αυτά που πρέπει να πειράξετε στον παραπάνω κώδικα είναι εκεί που λέει 1366×768 βάλετε την ανάλυση που έχει η οθόνη σας και εκεί που λέει –threads 8 αντί για 8 βάλετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στους πυρήνες του επεξεργαστή σας.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έτοιμο script CaptureMe που έχω φτιάξει για αυτή την δουλειά. Κατεβάστε το απο εδώ : https://utappia.org/download-captureme/