Τι ποσοστό κλειστού λογισμικού έχετε εγκαταστήσει στο Debian/Ubuntu λειτουργικό σας σύστημα; Τι ποσοστό ελευθερίας θυσιάζετε για να λειτουργήσει το PC σας ;

Σε μια συζήτηση που είχαμε στο facebook Group της Ελληνικής κοινότητας Ubuntu περί ελεύθερου λογισμικού στο Ubuntu αναφέρθηκε το εργαλείο «Vrms».

Το μικρό αυτό εργαλείο, όταν το τρέξετε σε συστήματα Ubuntu και Debian (συγνώμη… Gnu/Linux/Debian/Ubuntu ήθελα να πω) , θα ελέγξει και θα αναφέρει τι ποσοστό κλειστού-μη ελεύθερου λογισμικού είναι εγκατεστημένο στο σύστημά σας.

Advertisements

Για να το εγκαταστήσετε αρκεί να εκτελέσετε την παρακάτω εντολή στο τερματικό :

sudo apt install vrms

έπειτα το εκτελείτε:

vrms

Θα σας επιστρέψει μια λίστα εφαρμογών που θεωρούνται ότι παραβιάζουν τις βασικές αρχές ελευθερίας λογισμικού όπως επίσης και το συνολικό ποσοστό τους σε σύγκριση με τα υπόλοιπα λογισμικά του συστήματός σας.

Για παράδειγμα στο δικό μου PC με Ubuntu 14.04 έχω το εξής αποτέλεσμα:

11 πακέτα που δεν είναι ελεύθερο λογισμικό (0.3% επί του συνόλου)

7 μικτά (κλειστού και ανοιχτού κώδικα) πακέτα που ανήκουν σε εξωτερικές πηγές (0.2% επί του συνόλου)

Non-free packages installed on development

intel-microcode Processor microcode firmware for Intel CPUs
libfaac0 AAC audio encoder (library)
opera Fast and secure web browser and Internet suite
opera-beta Fast and secure web browser
oracle-java7-installer Oracle Java(TM) Development Kit (JDK) 7
p7zip-rar non-free rar module for p7zip
skype client for Skype VOIP and instant messaging service
skype-bin client for Skype VOIP and instant messaging service -
snmp-mibs-downloader Install and manage Management Information Base (MIB) f
teamviewer TeamViewer (Remote Control Application)
unrar Unarchiver for .rar files (non-free version)

Contrib packages installed on development

flashplugin-installer Adobe Flash Player plugin installer
i-nex CPU-Z Alternative for Linux. For Viewing System Device
iucode-tool Intel processor microcode tool
microcode.ctl Intel IA32/IA64 CPU Microcode Utility (transitional pa
pepperflashplugin-nonfree Pepper Flash Player - browser plugin
ttf-mscorefonts-installer Installer for Microsoft TrueType core fonts
virtualbox-5.0 Oracle VM VirtualBox

11 non-free packages, 0.3% of 3246 installed packages.
7 contrib packages, 0.2% of 3246 installed packages.

Περισσότερα για το VRMS στην Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Vrms