Η δικαστική διαμάχη της SCO με την IBM φαίνεται να ολοκληρώθηκε για τα καλά υπέρ της IBM στο ζήτημα της «χρήσης κώδικα UNIX στο Linux».

sco-ibm

Η διαμάχη της SCO με την IBM ξεκίνησε το 2003 στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών με την SCO να υποστηρίζει ότι υπάρχουν νομικές αβεβαιότητες σχετικά με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος Linux η οποίες οφείλονται σε εικαζόμενες παραβιάσεις των αδειών της IBM για το Unix στην ανάπτυξη του κώδικα Linux.

Δεν έφτανε η πτώχευσης της SCO και το δυσμενές αποτέλεσμα στην SCO ν. Novell, όπου η Novell βρέθηκε να είναι ο ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων Unix, και η SCO βρέθηκε να έχει παραβιάσει τις συμφωνίες μεταξύ τους, τώρα ήρθε και το τελευταίο «χτύπημα» που επισημαίνει ότι η SCO παραμένει σε πτώχευση και το ελάχιστο των οικονομικών πόρων που διαθέτει είναι οι απαιτήσεις που έχει για αποζημίωση, τα οποία όμως είναι πέραν της αξίας των απαιτήσεων κατά την οποία το Δικαστήριο έχει χορηγήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής για την IBM. Με λίγα λόγια, η SCO ήθελε να σωθεί με την αποζημίωση, πράγμα που απο οτι φαίνεται ούτε αυτό θα μπορέσει να το κερδίσει.

πηγή: «SCO vs. IBM looks like it’s over for good«, The Register