Η Mozilla συνεχίζει την καινοτομία στις τεχνολογίες Web και παρουσιάζει μια πειραματική έκδοση ενος web-browser γραμμένο σε τεχνολογίες Web (HTML/CSS /JS) που τρέχει στο Servo web-engine!
servo-mozilla-html-browser

Ο Servo είναι ένα web-engine γραμμένο σε Rust, γλωσσα που δημιουργήθηκε βασικά για τον Servo. Η γραφική διεπαφή του είναι ένα πειραματικό UI γραμμένο σε JS / CSS / HTML. Ο Servo Browser.HTML της Mozilla, στοχεύει να επιτύχει καλύτερη χρήση παράλληλης επεξεργασίας, της ασφάλειας, των αρθρωμάτων και τις επιδόσεις. Η μηχανή Servo μπορεί επίσης να λειτουργήσει και στο υπάρχων γραφικό περιβάλλον του Firefox.

Πληροφορίες: https://servo.org/