Ένα video που δείχνει πως να τροποποιήσετε το GNOME και να το φέρετε στα μέτρα σας !

Η όλη εργασία έγινε στο Gnome 3.20. Η λίστα των προτεινόμενων αλλαγών περιλαμβάνει:

  • Αλλαγή theme, γιατί το default ενώ ειναι okay, δεν παίζει καλά με τίποτα αλλά δίπλα του, και ουσιαστικά δεν ειναι okay!
  • Οριζόντια Virtual Desktops στο πάνω μέρος την οθόνης,
  • Dash στα δεξιά με autohide,
  • επαναφορά του minimize
  • αλλαγή fonts σε Product Sans (by Google!)
  • και φυσικά το appMenu στο applicationWindow!

Το theme στο βίντεο λέγεται Flat Pat αλλα υπαρχει και το Adapta που ξεκίνησε με βάση το Flat Pat και ειναι μάλλον καλύτερο. Αυτά!