Είδαμε στο πρώτο μέρος μια απλουστευμένη επεξήγηση του νέου τύπου πακέτων snap που είναι διαθέσιμα, παράλληλα με την παραδοσιακή DEB εγκατάσταση πακέτων. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε τις βασικές εντολές για την χρήση του.

Να υπενθυμίσω ότι αυτή την στιγμή, όπως και θα δείτε όσοι έχετε Ubuntu 16.04, τα διαθέσιμα πακέτα είναι ελάχιστα. Επίσης οι εντολές που είναι διαθέσιμες με τον snap package manager είναι πολύ λίγες. Λογικά, σταδιακά θα δούμε και άλλες εντολές/παραμέτρους διαθέσιμες.

Η βασική μορφή των εντολών στην χρήση του snap package manager είναι:

sudo snap <εντολή>

Για να δείτε φυσικά όλες τις διαθέσιμες εντολές, μπορείτε να δώσετε

man snap
Advertisements

Οι εντολές που δείχνω στο βίντεο είναι:

  • sudo snap find : Για εμφάνιση των διαθέσιμων πακέτων
  • sudo snap install <package name>: Για εγκατάσταση πακέτου
  • sudo snap list: Για εμφάνιση όλων των εγκατεστιμένων snap πακέτων
  • sudo snap changes: Για εμφάνιση της λίστας καταγραφής με όλες τις ενέργειες που έχουμε κάνει με τον snap package manager
  • sudo snap refresh <package name>: Για αναβάθμιση λογισμικού
  • sudo snap remove: Για απεγκατάσταση λογισμικού