Θέλεις κάτι να σημειώσεις για να μην ξεχάσεις, Taskwarrior !. Είσαι ήδη στο τερματικό και θες στα γρήγορα να προσθέσεις μια δουλειά που πρέπει να γίνει αργότερα, Taskwarrior !. Έχεις μερικές υποχρεώσεις που πρέπει να προσθέσεις στην Todo list σου αλλά η πρέπει να το γράψεις σε χαρτάκι η στο κινητό, Taskwarrior ! 

Φαντάζομαι ότι σας έχει τύχει πολλές φορές, να δουλεύετε κάτι σε έναν server, να θυμάστε πράγματα που έχετε να κάνετε αργότερα και να ψάχνετε το κινητό σας, η ένα χαρτί η το καρνέ σας.

Με το Taskwarrior μου λύθηκαν τα χέρια… πόσο μάλλον όταν πρόσθεσα και ένα Gnome extension που μου τα προβάλει στο γραφικό περιβάλλον.

taskwarrior-todo-list-termatiko

Τι είναι το Taskwarrior

Το Taskwarrior είναι ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την δημιουργία todo list και διαχείριση εργασιών και υποχρεώσεων μέσα από το τερματικό.  Η προσθήκη αυτών των εργασιών είναι απλή και χωρίς να απαιτεί μαγικά. Προσθέτετε την εργασία που θέλετε ως απλό κείμενο και τελείωσε… δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο.

Μπορείτε να δείτε τις εργασίες και τις υποχρεώσεις σας μέσα απο το τερματικό ή μέσω των extension που κυκλοφορούν για τα διάφορα γραφικά περιβάλλοντα που είναι διαθέσιμα για το Linux.

Εγκατάσταση και χρήση του Taskwarrior

Για την εγκατάσταση του μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέντρο λογισμικού της διανομής σας, αναζητώντας το όνομα της εφαρμογής Taskwarrior ή εναλλακτικά μέσω τερματικού, ιδιαίτερα αν είστε σε server:

σε DEB διανομές

sudo apt install task

ή σε RPM διανομή

yum install task

Αν έχετε Gnome Shell γραφικό περιβάλλον προσθέστε και το extension :

Για την χρήση του απλά γράφετε task add και την εργασία που θέλετε να προσθέσετε:

task add να ρυθμίσω την αυτόματη αποστολή mail στον mgmt server

μόλις πατήστε enter, την πρώτη φορά που θα το κάνετε θα σας ρωτήσει αν θέλετε να δημιουργηθεί στον αρχικό σας κατάλογο ένα τυπικό αρχείο ρυθμίσεων οπότε και πληκτρολογείτε yes. Έπειτα θα δείτε την απάντηση «Created task 1.» οπότε έχει προστεθεί. Αν έχετε προσθέσει το extension τότε θα δείτε αμέσως ότι έχει προστεθεί μια εργασία στην todo list σας:

taskwarrior-todo-list-termatiko-taskwhisperer

εναλλακτικά αν είστε σε server μπορείτε π.χ. να τα προβάλετε απο το τερματικό σας.

task list

όπου θα δείτε κάτι σαν το παρακάτω :

taskwarrior-todo-list-termatiko-list

 

Έστω ότι έχετε ολοκληρώσει την εργασία με το ID 1 και θέλετε να το διαγράψετε:

Τότε, είτε απο το extension είτε απο το τερματικό δίνετε :

task 1 done

Συνοπτικά λοιπόν έχετε να χρησιμοποιείστε μόνο 3 παραμέτρους:

  • add – προσθήκη
  • list – προβολή
  • done – ολοκλήρωση

Επίλογος

Οι πιο ψαγμένοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν επεκτάσεις που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα αλλά και να διαβάσουν την επίσημη τεκμηρίωση του εργαλείου. Τέλος μπορείτε να δείτε και βίντεο στο youtube με τις διάφορες δυνατότητες του πέρα από τις τρεις καθημερινές που θα χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος: