Εσύ ξέρεις τι κάνει η εντολή : sudo -H; Αν όχι εσύ χάνεις. Διάβασε παρακάτω για να μάθεις το γιατί.

Αυτό που κάνει η sudo είναι να αλλάζει τον «κωδικό αριθμό» (μητρώο) του χρήστη. Για παράδειγμα:

echo "id:${UID}/${SUDO_UID} user:${USER}/${SUDO_USER} home: ${HOME}"

id:1000/ user:talos/ home: /home/talos

είμαι ο χρήστης με μητρώο 1000 και με όνομα talos και home το /home/talos

Αν τώρα εκτελέσουμε το παρακάτω:

sudo bash -c 'echo "id:${UID}/${SUDO_UID} user:${USER}/${SUDO_USER} home: ${HOME}"'

id:0/1000 user:root/talos home: /home/talos

τώρα είμαι ο χρήστης 0 (root) με home πάλι το /home/talos

Advertisements

Αυτό προξενεί το παρακάτω συχνό πρόβλημα. Ο χρήστης τρέχει ένα πρόγραμμα με sudo το οποίο αλλάζει ή φτιάχνει ρυθμίσεις που αποθηκεύονται στον HOME φάκελλο του. Και επειδή τα αρχεία αυτά ανήκουν στον χρήστη root δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.

Για το πρόβλημα αυτό υπάρχει μια απλή λύση. Απλά προσθέτουμε την παράμετρο -Η (απο το Η-ome). Ας δούμε την αλλαγή

sudo -H bash -c 'echo "id:${UID}/${SUDO_UID} user:${USER}/${SUDO_USER} home: ${HOME}"'

id:0/1000 user:root/talos home: /root

Καλό εεε??

Συμπέρασμα : Για να είμαστε από την πλευρά της ασφάλειας γράφουμε πάντα ‘sudo -H’ αντί για απλό ‘sudo’

Εναλλακτικά προσθέτουμε το παρακάτω allias στο .bashrc ώστε και κατά λάθος να ξεχάσουμε την νέα συνήθεια, αυτό θα εκτελεί το σωστό:

alias sudo="sudo -H"

Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα για την αντιμετώπιση καρδιακών επεισοδίων.


Η σειρά άρθρων #cinnamon_linux_tips και #linuxmint_tips είναι μια σειρά μικρών και χρήσιμων συμβουλών, όπως δημοσιεύθηκαν στην κοινότητα Linux Mint και αντιγράφτηκαν εδώ με την σύμφωνη γνώμη του Διόνυσου Ασφοδελάκη (Talos)