Το πρότυπο IEEE P7130 προσδοκά την δημιουργία μιας γενικής ονοματολογίας και ορολογίας για την επιστήμη των Κβαντικών Υπολογιστών ώστε να επιτευχθεί μια τυποποίηση της επικοινωνίας με συναφή έργα υλικού και λογισμικού.

Το νέο πρότυπο έχει ως στόχο να καταστήσει την επιστήμη της Κβαντικής Πληροφορικής, πιο προσιτή σε μια μεγαλύτερη ομάδα μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματιστών λογισμικού και υλικού, μαθηματικών, φυσικούς, βιολόγους, γενετιστές κ.α.

Το πρότυπο IEEE P7130 θα καθορίσει τους δόκιμους όρους που σχετίζονται με τη φυσική του κβαντικού υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της κβαντικής πύλης, της υπέρθεσης και της διεμπλοκής καταστάσεων, καθώς και άλλων σχετικών όρων που θα ενημερωθούν στην πορεία και με βάση τις ανάγκες που επιτάσσει η εξέλιξη του σχετικός κλάδου.

Αν και οι κβαντικοί υπολογιστές βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, τα αποτελέσματα των σχετικών πειραμάτων με μικρό πλήθος από qubit) είναι ενθαρρυντικά. Μεγάλης κλίμακας κβαντικοί υπολογιστές αναμένεται να λύνουν προβλήματα πολύ ταχύτερα από τους κλασικούς υπολογιστές.

Μεγάλες εταιρείες, όπως η Google και η IBM σκοπεύουν να λανσάρουν προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένες στον κβαντικό υπολογισμό. Παρόλα αυτά είμαστε αρκετά χρόνια μακριά από κάποιο προϊόν για το ευρύ κοινό.


πηγή: Businesswire.com