Πολλές φορές το η βασική μας διανομή Linux μοιράζεται τον δίσκο και την προσοχή μας με Windows ή και άλλες διανομές Linux και θέλουμε να ξεκινάει με το τελευταίο από αυτά στο οποίο ήμασταν πριν λίγο. Άλλες φορές θέλουμε να ξεκινάει πάντα ο υπολογιστής με κάποιο παλιό πυρήνα. Πως λοιπόν θα το κάνουμε να θυμάται ποιο λειτουργικό είχαμε ξεκινήσει και αυτόματα να ξεκινάει πάλι με αυτό;

Μια εύκολη λύση είναι να διαλέξεις αυτό που χρησιμοποιείς ποιο συχνά και να βάλεις το grub, δηλαδή το πρόγραμμα που σου βγάζει το μενού και που φορτώνει το λειτουργικό που θες, να χρησιμοποιεί αυτό. Αλλά έχει παρατηρηθεί πως αν μια μέρα φορτώσεις ένα λειτουργικό, τότε το ίδιο θα θες και την επόμενη φορά, μέχρι να αλλάξεις γνώμη ξανά. Οπότε αυτό δεν είναι πρακτικό.

Υπάρχει όμως και μια άλλη καλύτερη ιδέα. Να ξεκινάς απλά με την προηγούμενη επιλογή.Με άλλα λόγια αν π.χ. έχουμε Linux Mint και για μερικές μέρες θα χρειαστεί να δουλέψουμε με το άλλο λειτουργικό που έχουμε, τότε είναι πιο βολικό να το θυμάται αυτόματα και να ξεκινάει με αυτό. Μέχρι φυσικά να αλλάξουμε γνώμη και να επιλέξουμε το Linux Mint, πάλι και οπότε θα ξεκινάει αυτόματα με αυτό.

Advertisements

Παραμετροποίηση στην επιλογή εκκίνησης στο Grub2

Για να το κάνουμε αυτό θα σκαλίσουμε λίγο το σύστημα. Το αρχείο που θα πειράξουμε είναι το /etc/default/grub. Θα ανοίξουμε ένα τερματικό και θα δώσουμε τις παρακάτω δύο εντολές:

sudo -H cp /etc/default/grub /etc/default/grub.backup

για να κάνουμε πρώτα ένα αντίγραφο του αρχείου ρυθμίσεων grub. Έπειτα:

sudo -H xed /etc/default/grub

Αντί για το xed μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι άλλο όπως το gedit, kate, vim.

Θα κάνουμε τις παρακάτω σημειωμένες αλλαγές (με προσοχή) σε αυτό το αρχείο. Ότι ξεκινάει με το # είναι σχόλιο, οπότε δεν έχει καμία σημασία το τι γράφει.

Βρίσκουμε και κάνουμε τις αλλαγές στα παρακάτω και τις αλλάζουμε να μοιάζουνε έτσι:

GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
Grub2 επιλογή εκκίνησης

Στην εικόνα άλλαξα και την τιμή GRUB_TIMEOUT από 10 σε 3 για λιγότερη καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει το λειτουργικό. Αποθηκεύουμε το αρχείο. Δεν τελειώσαμε όμως. Θα πρέπει να δώσουμε και την εντολή

sudo -H update-grub

και να βεβαιωθούμε ότι έχει εκτελεστεί σωστά. Από εδώ και πέρα, από όποιο λειτουργικό είμαστε και κάνουμε επανεκκίνηση αυτό θα είναι αυτόματα επιλεγμένο να εκκινηθεί μετά από 3 δευτερόλεπτα. Αν μετά θέλουμε να είναι κάποιο άλλο λειτουργικό, τότε το επιλέγουμε στο Grub2 και αφού ξεκινήσει, την επόμενη φορά θα είναι αυτό επιλεγμένο.