Οι εικονικές μηχανές είναι συχνά η λύση σε πολλά προβλήματα, όπως πχ όταν θέλεις να τρέξεις λογισμικό που δεν τρέχει στο Linux. Αλλά τότε θέλεις να έχεις μοίρασμα κάποιον αρχείων και φακέλων μεταξύ της «κύριας» μηχανής και εικονικής για να ανταλλάζεις αρχεία.

Οι εικονικές μηχανές, έχουν λύσει τα χέρια μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε αυτές τις χρησιμοποιούμε μέσω KVM, που είναι ενσωματωμένος στον πυρήνα Linux, είτε μέσω κάποιου εξωτερικού λογισμικού όπως το VirtualBox.

Σήμερα, θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φάκελο ο οποίος είναι κοινός με την εικονική μας μηχανή μέσα στο VirtualBox. Αυτό είναι χρήσιμο σε περίπτωση που θέλουμε κάποια αρχεία που δουλεύουμε μέσα στην εικονική μηχανή να είναι άμεσα διαθέσιμα στο κυρίως λειτουργικό μας.

Θα πρέπει βέβαια να έχουμε εγκαταστήσει το VirtualBox και να έχουμε φτιάξει μια εικονική μηχανή. Επίσης θα πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει τις επεκτάσεις (δηλαδή τους οδηγούς της εικονικής μηχανής).

Advertisements

Προσθήκη δικαιωμάτων για κοινόχρηστο φάκελο με την εικονική μηχανή

Οι περισσότεροι μόλις προσπαθήσουν να φτιάξουν έναν κοινόχρηστο φάκελο, βλέπουν ότι δεν λειτουργεί. Αυτό συμβαίνει διότι ξεχνάνε να βάλουν τον εαυτό τους (το όνομα χρήστη) στην ομάδα χρήσης των επεκτάσεων (vboxsf) με την εντολή

sudo usermod -a -G vboxsf $USER

Δημιουργία σημείου προσάρτησης κοινόχρηστου φακέλου

Ανοίγουμε την εικονική μας μηχανή και μέσα ανοίγουμε ένα τερματικό. Πρώτα φτιάχνουμε έναν φάκελο:

mkdir $USER/Shared

Έπειτα, λέμε στην εικονική μηχανή για το πού θα μοιράζεται το κύριο λειτουργικό τον κοινόχρηστο φάκελο που θα φτιάξουμε μετά:

sudo VBoxControl guestproperty set /VirtualBox/GuestAdd/SharedFolders/MountDir /home/$USER/Shared

Μένει να κάνουμε μια επιβεβαίωση ότι το γράψαμε σωστά και το πήρε με την εντολή

sudo VBoxControl guestproperty get /VirtualBox/GuestAdd/SharedFolders/MountDir

Δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου

Κλείνουμε την εικονική μηχανή. Έπειτα πάμε στις ρυθμίσεις της εικονικής μηχανής που κλείσαμε και στους κοινόχρηστους φακέλους προσθέτουμε ποιόν φάκελο θέλουμε να μοιραστεί με την εικονική μηχανή.

virtualbox-koinoxristo-fakelo

Η σειρά άρθρων #cinnamon_linux_tips και #linuxmint_tips είναι μια σειρά μικρών και χρήσιμων συμβουλών, όπως δημοσιεύθηκαν στην κοινότητα Linux Mint και αντιγράφτηκαν εδώ με την σύμφωνη γνώμη του Διόνυσου Ασφοδελάκη (Talos) με εμπλουτισμό του περιεχομένου απο το cerebrux.net