Τι παίζει με την κατανάλωση ρεύματος και τον πυρήνα Linux (μπαταρία σε φορητό)

Έχουμε αναφερθεί παλιότερα στο σε αυτό το πρόβλημα που ανέκυψε με την έκδοση 2.6.38 του Linux πυρήνα που είναι «στάνταρτ» στις περισσότερες διανομές.

Συνεχίστε να διαβάζετε Τι παίζει με την κατανάλωση ρεύματος και τον πυρήνα Linux (μπαταρία σε φορητό).