Μηχανοργάνωση μικρής επιχείρησης με Dolibarr σε openSUSE Leap server


Σήμερα θα δούμε ένα συνοπτικό «case study» για το πως χρησιμοποιήσαμε ανοιχτού κώδικα λογισμικό (Dolibarr σε openSUSE Leap server) για την μηχανοργάνωση μια μικρής επιχείρησης. Continue reading «Μηχανοργάνωση μικρής επιχείρησης με Dolibarr σε openSUSE Leap server»

Advertisements

Giver: Διαμοιρασμός αρχείων στο δίκτυο, με drag’n drop


Με το Giver , μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία μεταξύ των υπολογιστών σας στο σπίτι σας χωρίς να χρειάζεται απολύτως καμία ρύθμιση στο δίκτυό ή τους υπολογιστές σας. Continue reading «Giver: Διαμοιρασμός αρχείων στο δίκτυο, με drag’n drop»

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑