16 βρώμικα κολπάκια με το FFmpeg στο τερματικό

Το FFmpeg είναι ένα πλήρες, πολυ-πλατφορμικό εργαλείο για την καταγραφή, τη ροή και τη μετατροπή ήχου και βίντεο.  Συνεχίστε να διαβάζετε 16 βρώμικα κολπάκια με το FFmpeg στο τερματικό.