Το FFmpeg είναι ένα πλήρες, πολυ-πλατφορμικό εργαλείο για την καταγραφή, τη ροή και τη μετατροπή ήχου και βίντεο. 

Συνήθως το ffmpeg βρίσκεται κάτω απο το «καπό» διαφόρων όμορφων και ντιζαινάτων προγραμμάτων μετατροπής βίντεο απο ένα φορμά σε άλλο. Αλλά και καταγραφής βίντεο από συσκευές ή ως μηχανή για αποστολή ροής βίντεο-ήχου στο δίκτυο.

Πολλές φορές λοιπόν θέλουμε να κάνουμε κάτι στον υπολογιστή που περιλαμβάνει βίντεο και ήχο και κολλάμε… κολλάμε άσχημα…

«Ψάχνουμε από εδώ … ψάχνουμε από εκεί… πως λεγόταν εκείνο το πρόγραμμα… που το είχα δει….»

Εδώ λοιπόν είναι αυτό που λένε οι παλιοί Linux’αδες … :

Μάθε εντολή κι ασ’ την να κι άμα σκαλώσεις πιάσ’ την να!

Αφήνουμε κάτω ποντίκι, πίτσες, πορτοκαλάδες …. Σηκώνουμε τα μανίκια …. και βουτάμε στο τερματικό…

Να σημειώσουμε μερικά αυτονόητα:

  • Ξέρετε τι είναι το τερματικό
  • Ξέρετε που παν τα τέσσερα….
  • Έχετε εγκαταστήσει από το Κέντρο Λογισμικού της διανομής σας το FFmpeg
  • Έχετε αντίγραφα των αρχείων που θα επεξεργαστείτε με το FFmpeg σε κάποιο άλλο φάκελο.
1) Πληροφορίες σχετικά με το βίντεο
ffmpeg -i video.avi
2) Μεταροπή «χ» εικόνων σε βίντεο
ffmpeg -f image2 -i image%d.jpg video.mpg

Η παραπάνω ακολουθία θα μετατρέψει όλες τις εικόνες στον παρόντα κατάλογο ( που ξεκινάνε με ονόματα image1.jpg, image2.jpg, κλπ…) σε αρχείο βίντεο με όνομα video.mpg.

3) Μετατροπή βίντεο σε «χ» εικόνες
ffmpeg -i video.mpg image%d.jpg

Η παραπάνω ακολουθία θα παράξει εικόνες που έχουν ονόματα image1.jpg, image2.jpg κλπ.
Επίσης μπορείτε να μετατρέψετε και σε άλλα φορμά εικόνων: PGM, PPM, PAM, PGMYUV, JPEG, GIF, PNG, TIFF, SGI.

4) Μετατροπή βίντεο.avi σε κινούμενη εικόνα τύπου gif (ασυμπίεστο)
ffmpeg -i video_arxiko.avi gif_anime.gif
5) Εξαγωγή ήχου από βίντεο και αποθήκευσή του ως Mp3
ffmpeg -i arxiko_video.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 hxos.mp3

Επεξήγηση:

Πηγή : arxiko_video.avi
bitrate ήχου : 192kb/s
φορμά εξόδου : mp3
Όνομα αρχείου με κατάληξη : hxos.mp3

6) Ενσωμάτωση αρχείου ήχου σε βίντεο
ffmpeg -i hxos.wav -i video_arxiko.avi video_teliko.mpg
7) Μετατροπή αρχείου wav σε Mp3
ffmpeg -i arxiko.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 hxos_teliko.mp3
8 ) Μετατροπή .avi σε .mpg
ffmpeg -i video_arxiko.avi video_teliko.mpg
9) Μετατροπή .mpg σε .avi
ffmpeg -i video_arxiko.mpg video_teliko.avi
10) Μετατροπή .avi σε .flv
ffmpeg -i video_arxiko.avi -ab 56 -ar 44100 -b 200 -r 15 -s 320x240 -f flv video_teliko.flv
11) Μετατροπή .avi σε dv
ffmpeg -i video_arxiko.avi -s pal -r pal -aspect 4:3 -ar 48000 -ac 2 video_teliko.dv

Ή αλλιώς

ffmpeg -i video_arxiko.avi -target pal-dv video_teliko.dv
12) Μετατροπή .avi σε mpeg για συσκευές dvd player
ffmpeg -i arxiko_video.avi -target pal-dvd -ps 2000000000 -aspect 16:9 teliko_video.mpeg

Επεξήγηση:
Φορμά εξόδου : -target pal-dvd
Μέγιστο μέγεθος τελικού αρχείου σε bits: ps 2000000000 (εδώ σημαίνει, 2 Gb)
Ευρεία οθόνη : aspect 16:9

13) Συμπίεση .avi σε divx
ffmpeg -i video_arxiko.avi -s 320x240 -vcodec msmpeg4v2 video_teliko_video.avi
14) Συμπίεση Ogg Theora σε Mpeg συμβατού με dvd
ffmpeg -i film_sortie_cinelerra.ogm -s 720x576 -vcodec mpeg2video -acodec mp3 film_terminée.mpg
15) Μετατροπή βίντεο σε συμβατή μορφή για Android – iPod – iPhone
ffmpeg -i arxiko_video.avi input -acodec aac -ab 128kb -vcodec mpeg4 -b 1200kb -mbd 2 -flags +4mv+trell -aic 2 -cmp 2 -subcmp 2 -s 320x180 -title X teliko_video.mp4

Επεξήγηση:

Πηγή : arxiko_video.avi
Audio codec : aac
Audio bitrate : 128kb/s
Video codec : mpeg4
Video bitrate : 1200kb/s
Video size : 320px par 180px
Τελικό όνομα αρχείου με κατάληξη : teliko_video.mp4

16) Αντιγραφή ενός μόνο σημείου – σκηνής μιας ταινίας σε νέο αρχείο διαλέγοντας τον χρόνο εκκίνησης της αντιγραφής και την διάρκεια της αντιγραφής
ffmpeg -vcodec copy -acodec copy -i arxiko_video -ss 00:01:30 -t 0:0:20 teliko_video

Επεξήγηση:

-vcodec, εδώ επιλέγετε τι βίντεο codec θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το τελικό αρχείο. Μπορείτε να εκτελέσετε ffmpeg -formats E για να δείτε άμεσα μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα encoders.
copy, αντιγραφή βίντεο.
-acodec, επιλογή codec ήχου για το τελικό αρχείο.
copy, αντιγραφή του ήχου.
-i arxiko_video, όνομα του αρχείου που θα χρησιμοποιήσουμε ως πηγή
-ss 00:01:30, επιλέγουμε χρονικό σημείο απο όπου θα αρχήσουμε την αντιγραφή (εδώ ξεκινάμε απο το 1 λεπτό : 30 δευτερόλεπτα.
-t 0:0:20, διάρκεια που θα γίνει η αντιγραφή
teliko_video, you choose the name of the file created.
Ωραία πράγματα ε ?? Λοιπόν… τώρα που απλά το διαβάσατε έτσι στα πεταχτά… καρφώστε κάπου το κείμενο (σελιδοδείκτη, tweeter, facebook κλπ ) για να μην το ψάχνετε…

Μη μου πειτε μετά … «ρε που ήταν εκείνες η γ@μ@ εντολές… τις χρειάζομαι»

Τέλος.