Έχουμε δεί πολλά βίντεο από το επερχόμενο GNOME Shell, αλλά τι θα γίνει με αυτούς που δεν το θέλουν και προτειμούν το κλασικό GNOME 3. Here’s a video demoing the latest GNOME 3 beta 2 (without GNOME Shell) running in VirtualBox: Δείτε λοιπόν ένα βίντεο που παρουσιάζει στα γρήγορα την τελευταία έκδοση GNOME 3 beta 2 (χωρίς GNOME Shell) που τρέχει σε VirtualBox.

Στο βίντεο μπορείτε να παρατηρήσετε το νέο Gnome Control Center, τον Nautilus 3 beta 2 και ούτω καθεξής, καθώς και το νέο θέμα Adwaita. Σε γενικές γραμμές το βίντεο είναι αρκετό για να πάρετε μια ιδέα για το πώς μοιάζει το GNOME 3.