Πολύ απο τους αναγνώστες που έχουν εγκαταστήσει το iQunix OS ανέφεραν το γεγονός οτι δεν έβρισκαν τον τρόπο εγκατάστασης Ελληνικού περιβάλλοντος στο σύστημά τους. Στο παρακάτω βίντεο σας παρουσιάζω σε 5 λεπτά, πως μπορείτε να το κάνετε. Ο τρόπος είναι ίδιος επίσης για τις διανομές Ubuntu αλλά και όλες τις άλλες που έχουν ως βασικό γραφικό περιβάλλον το Gnome.

iQunix OS και Ελληνικά