Σε προηγούμενο βίντεο του Κώστας Σαπαλίδη, είδαμε πώς μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση dual boot, Ubuntu και Windows μαζί. Εδώ θα δούμε μια άλλη προσέγγιση (η πιο συνηθισμένη ίσως) όπου πριν εγκαταστήσουμε το Ubuntu ή οποιαδήποτε διανομή, φτιάχνουμε τον χώρο που θα μπει το Linux στον δίσκο μας, μέσα από τα εργαλεία του Windows.