Τα λογισμικά που χρησιμοποιούμε λαμβάνουν ενημερώσεις για νέες εκδόσεις απο τις λεγόμενες αποθήκες ή αποθετήρια. Το Git είναι μια απο τις πολλές μεθόδους για την διαχείριση εκδόσεων λογισμικού ή και γενικά δεδομένων.

Μερικά παραδείγματα λογισμικών που βρίσκονται σε αποθήκες Git είναι ο πυρήνας Linux, Eclipse, Gnome, KDE, Android, Debian κ.α. Με αυτό τον τρόπο οι προγραμματιστές συμμετοχικά ανεβάζουν, κατεβάζουν, ενημερώνουν τον κώδικα ενός λογισμικού, αλλά και αρχείων όπως κείμενο, βιβλία, εικόνες κλπ.

git-repository-how-it-works
Ξεκινάμε με την ιδέα -> υλοποίηση -> αποστολή αλλαγών -> λήψη κώδικα και ξανά από την αρχή

Πραγματικά το git μπορεί να χρησιμοποιείται για πάρα πολούς σκοπούς οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν κώδικα ή προγραμματισμό. Είχαμε ασχοληθεί παλιότερα με τα πρώτα βήματα για να ξεκινήσετε ένα δικό σας αποθετήριο στο github.

Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πως μπορούμε να κατεβάζουμε και να διαχειριζόμαστε αποθετήρια Git με χρήση γραφικού περιβάλλοντος.
Αν σας ενδιαφέρει, το θέμα μπορεί στη συνέχεια να κάνουμε και περισσότερα βιντεάκια με το GitHub και μερικά σενάρια χρήσης του Git όπως συγγραφή βιβλίων, αρχείων κειμένου, σχολικού αποθετηρίου με βιβλία ή άλλων project που είναι άσχετα με τον προγραμματισμό.

Μουσική: Alexander Blu – ELECTRICITY άδεια CC