Τεράστιο βήμα, από την Google το οποίο θα αλλάξει πολλά. Η Google έδωσε τον κώδικα της τεχνητής νοημοσύνης  που χρησιμοποιεί ως ανοιχτό λογισμικό για κάθε ενδιαφερόμενο. Το όνομα αυτού, Tensorflow

Η συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από την Google για αναγνώριση φωνής, εικόνας και βελτίωσης αποτελεσμάτων αναζήτησης που κάνει ο χρήστης.  Παρότι η Google διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να εκμεταλλευτεί εμπορικά την τεχνητή νοημοσύνη που έχει δημιουργήσει επέλεξε να πάρει διαφορετικό δρόμο, ελευθερώνοντας τον κώδικά  της.

http://tensorflow.org/

Θα μπορούσε μέσω της cloud υποδομής που διαθέτει, να πουλάει την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως υπηρεσία (σε εταιρείες και επιστημονικούς οργανισμούς), όπως ακριβώς κάνει με αρκετές άλλες cloud υπηρεσίες της. Προτιμήσετε όμως να διαθέσει τον κώδικα ελπίζοντας ότι θα συνεισφέρουν οι απανταχού μηχανικοί λογισμικού και ως αποτέλεσμα θα επιταχυνθεί και θα εξαπλωθεί ταχύτερα η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Προφανώς η επιτυχία του Linux, στο Android και το ChromeOS που έχει δημιουργήσει, αλλά και του μοντέλου ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, έχει επηρεάσει κατά πολύ αυτή την απόφασή της.