Στο πρώτο μέρος, κάναμε μια εισαγωγή στην χρήση του Virt-Manager. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε σε βίντεο πως γίνεται η μετατροπή των εικονικών μηχανών που έχουμε ήδη στο VirtualBox σε εικονική μηχανή KVM για χρήση μέσω Virt-Manager.

 

metatropi-virtualbox-se-kvm-virt-manager

Αφού άνοιξε με το πρώτο μέρος η όρεξη μας, είναι ευκαιρία να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.

Το σημερινό λοιπόν βίντεο αφορά όσους έχουν ήδη εικονικές μηχανές στο VirtualBox και θέλουν να τις μεταφέρουν στο Virt-Manager και σταδιακά να μην είναι εξαρτημένοι από το VirtualBox.

Στο βίντεο θα δείτε δυο εντολές που χρησιμοποίησα. Η πρώτη:

VBoxManage clonehd /διαδρομή/της/εικονικής-μηχανής/disk.vdi /που/το-θέλουμε/disk.raw --format raw

Η παραπάνω εντολή παίρνει έναν δίσκο VDI του Virtual Box (είναι ο «σκληρός δίσκος» της εικονικής μηχανής που θέλουμε να μετατρέψουμε) και τον μετατρέπει σε RAW μορφή. Ενώ η δεύτερη εντολή:

 

qemu-img convert -f raw /διαδρομή/disk.raw -O qcow2 /που/το-θέλουμε/disk.qcow2

… παίρνει το raw δίσκο και τον μετατρέπει σε qcow2 format. Αυτό το κάνουμε διότι η raw μορφή, όπως και θα δείτε, καταλαμβάνει τεράστιο χώρο στον δίσκο μας. Μόλις μετατρέψετε τις εικονικές μηχανές και δείτε ότι όλα δουλεύουν σωστά στο Virt Manager, μπορείτε να διαγράψετε τις εικονικές μηχανές από το VirtualBox και το απεγκαταστήσετε.