Με την έλευση της νέας έκδοσης 4.6, o Greg Kroah-Hartman ως «υπαρχηγός» του έργου ανάπτυξης του πυρήνα Linux, μίλησε στο CoreOS Fest στο Βερολίνο για τα στάδια ανάπτυξης του έργου, το μέγεθος του έργου και τα νέα βήματα που έκαναν στην ενίσχυση της ασφάλειας του πυρήνα Linux.