Ας φτιάξουμε έναν Home Server: Πρώτες ρυθμίσεις (Μέρος 2)

Στο σημερινό άρθρο θα δούμε τις πρώτες ρυθμίσεις αφού έχουμε συνδέσει και εκκινήσει τον home server μας.

Εισαγωγή

Στα προηγούμενα άρθρα, κάναμε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες που θα μας είναι χρήσιμες για να κατανοήσουμε την ορολογία που θα χρησιμοποιήσουμε για το project μας αλλά και ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση του λειτουργικού:

 1. Ας φτιάξουμε έναν Home Server : Εισαγωγικές έννοιες
 2. Ας φτιάξουμε έναν Home Server : Εγκατάσταση λειτουργικού (Μέρος 1)

Σύνδεση και πρώτη εκκίνηση

Με το πρώτο μέρος έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει την εγκατάσταση της διανομής στην SD κάρτα και το μόνο που μένει είναι η σύνδεση και εκκίνηση οπότε:

 1. Συνδέστε την Κάρτα SD στο Pi board
 2. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στο Pi board και την άλλη άκρη σε μια θύρα του router σας
 3. Συνδέστε την παροχή ρεύματος στο Pi Board σας (MicroUSB 28/24 AWG καλώδιο 2Αmp/5V DC)

Με το που συνδέσετε το ρεύμα, το σύστημα θα εκκινήσει άμεσα και θα δείτε τα χαρακτηριστικά led να αναβοσβήνουν.

Εύρεση IP του Pi board

Το Pi Board είναι ρυθμισμένο να λαμβάνει αυτόματα μια IP που θα έχει αναθέσει ο DHCP Server του router σας. Ενδεικτικά για να εντοπίσετε την IP του board σας μπορείτε να συνδεθείτε στο router σας μέσω του browser του υπολογιστή σας (διαβάστε το manual του μοντέλου του router σας) γράφοντας στην διεύθυνση του browser σας την IP του router σας (θα έχει την μορφή 192.168.1.0). Αφού συνδεθείτε, βρείτε την DHCP list που θα περιλαμβάνει όλα τα IP που έχουν ανατεθεί απο το router.

Εναλλακτικά μπορείτε σε περιβάλλον Linux να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Arp-Scan :

sudo arp-scan -l -v

το αποτέλεσμα της εντολής θα επιστρέψει κάτι που μοιάζει με το παρακάτω

Interface: wlan0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
Using 192.168.1.0:255.255.255.0 for localnet
Starting arp-scan 1.8.1 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
192.168.1.15  ec:1a:59:87:60:b8  (Unknown)
192.168.1.16  10:60:4b:4e:09:73  (Unknown)
--- Pass 1 complete
192.168.1.18  02:4f:0b:42:97:35  (Unknown)
--- Pass 2 complete

Εμπειρικά, μπορώ να πω οτι η IP με τον μεγαλύτερο αριθμό (όχι πάντα) είναι συνήθως η τελευταία συσκευή που έλαβε μια IP από τον router σας. Επομένως, είναι πολύ πιθανόν να είναι αυτή η διεύθυνση που ψάχνουμε για να συνδεθούμε. Αν όχι φυσικά όπως θα δούμε και παρακάτω δοκιμάζουμε την επόμενη και ούτω καθεξής.

Σύνδεση με SSH στο Pi Board

Όπως είδαμε παραπάνω, μια από τις IP που αναφέρονται είτε στην λίστα DHCP του router σας είτε στη επιστροφή της εντολής arp-scan είναι του η IP του Pi board σας οπότε μπορείτε να δοκιμάσετε να συνδεθείτε με SSH σε μια από αυτές. Μην ανησυχείτε, αυτό θα το κάνουμε την πρώτη φορά, μιας και παρακάτω θα ρυθμίσουμε μια στατική IP για τον home server μας ώστε να μην το ψάχνουμε κάθε φορά.

Στην διανομή Armbian το όνομα χρήστη είναι root και το password είναι 1234 (το οποίο θα πρέπει να το αλλάξετε για λόγους ασφαλείας)

Οπότε τώρα είτε δοκιμάζετε μια μια τις IP που λάβατε και αν απορριφθεί η σύνδεση συνεχίζετε με την επόμενη IP. Παράδειγμα:

:~$ ssh root@192.168.1.15
ssh: connect to host 192.168.1.15 port 22: Connection refused

:~$ ssh root@192.168.1.18

The authenticity of host '192.168.1.18 (192.168.1.18)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:epMOnfFaSd1Qkvsu9bvx6k2v20mSnYX8E.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes (εδώ πληκτρολογείτε yes και πατάτε enter)
Warning: Permanently added '192.168.1.18' (RSA) to the list of known hosts.

root@192.168.1.18's password: 
 ____                                  ____  _ 
| __ )  __ _ _ __   __ _ _ __   __ _  |  _ \(_)
|  _ \ / _` | '_ \ / _` | '_ \ / _` | | |_) | |
| |_) | (_| | | | | (_| | | | | (_| | |  __/| |
|____/ \__,_|_| |_|\__,_|_| |_|\__,_| |_|   |_|
                                               

Welcome to ARMBIAN Ubuntu 16.04.1 LTS 4.8.4-sunxi 
System load:   0.00                Up time:       1 hour        
Memory usage:  3 % of 998Mb      IP:            192.168.1.18
CPU temp:      37°C               
Usage of /:    5% of 29G        

Last login: Sun Dec 11 22:49:50 2016 from 192.168.1.105
root@bananapi:~# 

Σημείωση:

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε, στο armbian θα σας ζητήσει να αλλάξετε τον κωδικό του root (όπως και πρέπει να το κάνετε) αλλά και να δημιουργήσετε έναν χρήστη με δικαιώματα χρήστη sudo. Όλα αυτά θα γίνουν αυτόματα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Ανάλογα με την διανομή που θα διαλέξετε και ανάλογα το board σας αυτά μπορεί να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε οπωσδήποτε το εκάστοτε οδηγό της διανομής του board σας !

Εφόσον δείτε την επιστροφή root@bananapi ~ # είστε πλέον συνδεδεμένοι στο λειτουργικό σύστημα του Pi board σας, όπου μπορείτε να εκτελείτε όλες τις διαθέσιμες εργασίες που παρέχει το λειτουργικό σύστημα.

Η πιο σημαντική από όλες τις πρώτες κινήσεις σας, τώρα που είστε συνδεδεμένοι, είναι να ενημερώσετε το λειτουργικό του home server σας με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας. Αν η διανομή είναι βασισμένο σε Debian/Ubuntu τότε μπορείτε να το κάνετε με το κλασσικό apt update/ apt full-upgrade.

Εναλλακτικά σας προτείνω να χρησιμοποιείστε το ucaresystem το οποίο είναι συμβατό με Debian/Ubuntu διανομές για ARM boards:

sudo add-apt-repository ppa:utappia/stable
sudo apt update
sudo apt install ucaresystem-core

και πλέον μπορείτε να το εκτελείτε ως εξής:

sudo ucaresystem-core

Ρύθμιση Στατικής IP για το Pi Board μας

Αφού έχετε εγκαταστήσει όλες τις ενημερώσεις του συστήματος, το επόμενο βήμα είναι να κάνετε επανεκκίνηση. Παρόλα αυτά πριν κάνουμε επανεκκίνηση το σύστημα θα πρέπει να ρυθμίσουμε μια στατική IP ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να ψάχνουμε την IP του board μας αφού ο DHCP λαμβάνει αυτόματα την IP από το rooter μας.

Θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε το αρχείο /etc/network/interfaces

Αυτό το αρχείο, μπορεί να διαφέρει, ελαφρώς ανάλογα την διανομή σας, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που πρέπει να αλλαχτεί είναι η γραμμή που λέει:

iface eth0 inet dhcp

εδώ θα πρέπει να αλλαχτεί το dhcp και να ρυθμιστεί static και στην συνέχεια να προσθέσετε τις IP για address, netmask, και gateway. Ενδεικτικά θα πρέπει να μοιάζει με το παρακάτω:

allow-hotplug eth0
no-auto-down eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.18
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1

Για το, τι τιμές θα πρέπει να βάλετε, μπορείτε να δείτε παράδειγμα το αποτέλεσμα τις εντολής ip addr ή του ifconfig σε ένα δεύτερο τερματικό. Το μόνο που θα πρέπει να διαφέρει είναι το address όπου είναι και η IP που θα θέλουμε να έχει μόνιμα ο home server σας.

Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε το αρχείο interfaces, το κλείνετε και κάνετε επανεκκίνηση με την εντολή:

reboot

ή

shutdown -r now

Μόλις ολοκληρωθεί η εκκίνηση του home server σας, τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την IP που ορίσατε εσείς.

ssh root@

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να κάνουμε βασικές ρυθμίσεις ασφάλειας στον home server μας άσχετα αν θα θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό έξω απο το σπίτι μας ή όχι. Οπότε είτε θα το ρυθμίσουμε να δέχετε συνδέσεις εξωτερικές είτε όχι καλό είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που έχουμε γράψει στο άρθρο :

Επίλογος

Τελειώσαμε με την πρώτη ρύθμιση του home server μας. Σήμερα μάθαμε αρκετά πραγματάκια:

 • Πως βρίσκουμε την IP του board μας
 • Συνδεθήκαμε με SSH
 • Προσθέσαμε στατική IP στον home server μας
 • Ασφαλίσαμε τον home server μας

Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο άρθρο, είτε με την εγγραφή σας στο Cerebrux ή παρακολουθώντας τα άρθρα στα κοινωνικά δίκτυα. Για τυχόν απορίες και γνώμες, μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε παρακάτω.


Τα μαθήματα της σειράς Home Server:

Advertisement

4 σκέψεις σχετικά με το “Ας φτιάξουμε έναν Home Server: Πρώτες ρυθμίσεις (Μέρος 2)

Add yours

 1. Μάστορα, σε raspbian δεν μου δούλεψε το ucaresystem-core, ενώ περνάω το ppa κλπ μου λέει ότι δεν βρίσκει το πακέτο. Έχεις τίποτα υπόψη σου; Κατά τα άλλα, πολύ ωραίος οδηγός!
  (είχα το rasPi3 με libreelec μόνο για Kodi, αλλά θέλω να το σκαλίσω λίγο παραπάνω και του πέρασα Raspbian…όλοι βλέπουν KODI αλλά κάτω από το «καπό» μπαίνω με ssh και φτιάχνω διάφορα τζάτζαλα μάτζαλα…θα σου στείλω κανένα mail άμα ολοκληρώσω το project).

  1. Στείλε μου οπότε μπορείς! Τώρα με Raspbian (Debian) δες λίγο τον οδηγό που έχω γράψει για ppa σε Debian. Αλλιώς κατεβαζεις το .deb και το κάνεις εγκατάσταση. Το ίδιο ειναι

  1. Απο εκεί που κατέβασες την διανομή για να βάλεις το ubuntu θα σου λέει και τον default password. Αν θυμάμαι καλά στο raspi είναι root/pi

Σου άρεσε το άρθρο; Πες την άποψή σου... έστω και Ανώνυμα:

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: