mRNA vs Covid-19 | Ο ανοιχτός κώδικας του εμβολίου

Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για ανοιχτό πηγαίο κώδικα (ένας όρος πληροφορικής) ενώ έχουμε να κάνουμε με όρους μοριακής βιολογίας όπως το mRNA, DNA, ιό, Covid-19 και εμβόλια; Κι όμως μπορούμε.

Ας αναλογιστούμε για μια στιγμή, τι είναι «πληροφορία«; Πως την ορίζουμε ο καθένας μας ; Πως την ερμηνεύουμε;

Ετυμολογικά αποτελείται από τις λέξεις «φέρω» και «πλήρης». Στην αγγλική ο όρος είναι information, δάνειο του 15ου αιώνα από τη λατινική λέξη informare που σημαίνει «δίνω μορφή». Επομένως πληροφορία είναι οποιουδήποτε τύπου μοτίβο (pattern, σχηματισμός, μέθοδος) που επηρεάζει με προκαθορισμένο τρόπο το σχηματισμό ή το μετασχηματισμό άλλων μοτίβων ή και του ιδίου.

Η θεωρία πληροφορίας, που είναι τμήμα των εφαρμοσμένων μαθηματικών και ασχολείται με την ποσοτικοποίηση της πληροφορίας αποτελεί συνδετικό κρίκο των μαθηματικών, της στατιστικής, της επιστήμης των υπολογιστών, της φυσικής, της νευρολογίας και της ηλεκτρικής εφαρμοσμένης μηχανικής.

Advertisements

Ο τομέας αυτός μας παρέχει εργαλεία και θεωρητικά μοντέλα με τα οποία μπορούμε να περιγράψουμε, ποσοτικοποιήσουμε και να καθορίσουμε τις ιδιότητες ενός συστήματος.

Σε αυτήν, ένα σύστημα είναι μία σύνθετη πληροφοριακή δομή, στο οποίο το πληροφοριακό περιεχόμενο μπορεί δυνητικά να εκφράζεται υλικά και χωρικά και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Κατά την αλληλεπίδραση αυτή είναι ικανό να δέχεται δευτερεύον πληροφοριακό περιεχόμενο ως είσοδο (input), να το επεξεργάζεται και να αποβάλλει το πληροφοριακό αποτέλεσμα της επεξεργασίας ξανά στο περιβάλλον ως έξοδο (output). Επίσης ένα σύστημα μπορεί να περιέχει ως δομικούς λίθους υποσυστήματα, δηλαδή χαμηλότερης περιπλοκότητας συστήματα τα οποία λειτουργούν αυτόνομα αλλά ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δίνοντας ως αποτέλεσμα το αρχικό, υψηλότερης δομικής περιπλοκότητας σύστημα.

Αν δεν έχετε μπερδευτεί ακόμα, τότε τα παραπάνω θα σας θυμίζουν κάτι… σωστά ; Ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος, τον επαγγελματικό ή και επιστημονικό προσανατολισμό σας, η παραπάνω περιγραφή της πληροφορίας, των συστημάτων, των εισόδων-εξόδων, ύλη, χώρος κλπ θα σας θυμίζει, κύτταρα, όργανα, χημικές αντιδράσεις, μαθηματικά μοντέλα, συσκευές, κυκλώματα, λογισμικά κ.α.

Ο γενετικός κώδικας με όρους ψηφιακού κώδικα

Το εμβόλιο κατά του Κορωνοϊού (Covid-19) είναι ένα υγρό στοιχείο (σύστημα) που εγχέεται μέσω μιας βελόνας στο χέρι μας. Πώς τώρα από αυτό το «υγρό» καταλήγουμε να μιλήσουμε για κάποιον «κώδικα»;

Για να το κατανοήσουμε θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή επανάληψη στην βιολογία και την πληροφορική:

 • Τα ψηφιακά συστήματα δουλεύουν με 1 και 0. Αυτές οι δύο τιμές συνήθως ερμηνεύονται ως δυαδικά ψηφία ή bit πληροφορίας από τα αρχικά των λέξεων BInary digiT, που κυριολεκτικά σημαίνει και «μικροσκοπικό τμήμα, κομματάκι». Το bit είναι η στοιχειώδης μονάδα πληροφορίας (που αναλύσαμε πάνω) στην Επιστήμη Υπολογιστών και στις Τηλεπικοινωνίες. Στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως δυφίο (κατά τον ΕΛΟΤ) από τη σύντμηση των λέξεων ΔΥαδικό ψηΦΙΟ (όρος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου στη βιβλιογραφία). Αν το δούμε από την σκοπιά της φυσικής, οι τιμές 0 και 1 υλοποιούνται στο υλικό ως καταστάσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας ενός τρανζίστορ(1 περνάει ηλ. ρεύμα – 0 δεν περνάει ηλ. ρεύμα). Στους υπολογιστές χρησιμοποιούμε συνήθως τα bit σε ομάδες των 8, 16, 32, 64, 128 κ.λπ., δηλαδή δυνάμεις του 2. Μια «λέξη» 8 δυαδικών ψηφίων – bits αντιστοιχεί σε ένα μπάιτ (byte) π.χ. όταν ο υπολογιστής βλέπει 01000001 σας εμφανίζει το γράμμα Α. Άρα ό,τι διαβάζετε στην οθόνη σας αυτή την στιγμή, πληκτρολογείτε, σκρολάρετε, πατάτε κουμπιά, κλπ ανταποκρίνονται σε συνδυασμούς του 1 και 0, σε συνδυασμούς δηλαδή από bytes – ήτοι πληροφορία.
 • Τα βιολογικά συστήματα δουλεύουν με A, C, G και U / T (Adenine, Cytosine, Guanine, και Uracil/Thymine) τα οποία ονομάζονται βάσεις. Αυτά ενώνονται με διαφορετικούς συνδυασμούς μεταξύ τους και δημιουργούν μια αλυσίδα γονιδίων η οποία αν είναι δίκλωνη ονομάζεται DNA ενώ αν είναι μονόκλωνη ονομάζεται RNA. Οι 4 βάσεις (A, C, G, U/T) συνδυάζονται ανά τρεις δηλαδή σε ένα κωδικόνιο [π.χ. ACG GTT κλπ] οπότε προκύπτουν 64 διαφορετικοί συνδυασμοί. Άρα το κωδικόνιο είναι μία τριπλέτα βάσεων της αλυσίδας του γονιδίου, η οποία κωδικοποιεί ένα αμινοξύ.

Advertisements
 • Στην πληροφορική, όπως είπαμε ομαδοποιούμε 8 bits σε ένα byte και το byte είναι η τυπική μονάδα πληροφορίας που υποβάλλεται σε επεξεργασία. Η φύση ομαδοποιεί 3 βάσεις σε ένα κωδικόνιο και αυτό το κωδικόνιο είναι η τυπική της μονάδα επεξεργασίας.
 • Ποιο συγκεκριμένα η «γλώσσα» του DNA μπορεί να εκφραστεί ψηφιακά, αλλά δεν είναι δυαδική (binary). Ενώ λοιπόν η δυαδική κωδικοποίηση έχει τα 0 και 1 για να κωδικοποιήσει μια πληροφορία, το DNA όπως είπαμε έχει 4 θέσεις, T, C, G και A. Έτσι, ενώ ένα ψηφιακό byte είναι κυρίως 8 δυαδικά ψηφία, ένα DNA byte, που όπως είπαμε ονομάζεται κωδικόνιο, έχει 3 ψηφία. Επειδή κάθε ψηφίο μπορεί να έχει 4 από τις διαθέσιμες τιμές αντί για 2, ένα κωδικόνιο DNA έχει 64 πιθανές τιμές, σε σύγκριση με ένα δυαδικό byte που έχει 256. Με όρους πληροφορικής, καθεμία από τις τέσσερις πιθανές βάσεις νουκλεοτιδίων π.χ. του DNA αντιπροσωπεύει ένα μέγιστο log2(4) = 2 bits πληροφοριών. Άρα αυτό σημαίνει ότι ένα κωδικόνιο (τριπλέτα) περιέχει 6 bits πληροφοριών (2 * 3).

Όπως λοιπόν ο κώδικας που γράφει ένας προγραμματιστής, μετατρέπεται σε ένα εκτελέσιμο binary πρόγραμμα, έτσι και το DNA μέσα στο κύτταρο αντιγράφεται σε RNA το οποίο έχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για 3D printing των αμινοξέων και των πρωτεϊνών.

Ριβόσωμα: Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής πρωτεϊνών

Αυτές οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν μια πληροφορία σε άλλα μέρη του οργανισμού ή χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν άλλα μεγαλύτερα συστήματα (κύτταρα, ορμόνες κ.α).

Αν τώρα «μετρήσουμε» το μέγεθος του κώδικα διάφορων οργανισμών, θα δούμε ότι :

 • Ηπατίτιδα Β = 800 bytes
 • Έμπολα = 5 kilobyte
 • Άνθρωπος = 725 megabyte
 • Paris japonica (ιαπωνικό φυτό) = 37.5 gigabyte

(Σε περίπτωση που θέλετε και άλλες πληροφορίες δείτε την παρουσίαση αλλά και το άρθρο του του Bert Hubert,)

Το εμβόλιο ως ανοσοενισχυτικός κώδικας

Η βασική χρησιμότητα ενός εμβολίου είναι να ενημερώσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα πώς να καταπολεμήσει έναν παθογόνο οργανισμό, χωρίς φυσικά να προκαλέσουμε την ίδια την αρρώστια.

Ιστορικά, όλοι μας λάβαμε μια ένεση ενός εξασθενημένου ιού, καθώς και ενός ανοσοενισχυτικού για να «ενημερώσει» την βάση δεδομένων του ανοσοποιητικού μας μέσω της έμμεσης πρόκλησης ανοσοαντίδρασης. Αυτή η αντίδραση μεταφράζεται σε «μνήμη» και την επόμενη φορά που θα έρθει σε επαφή ο οργανισμός με τον πραγματικό εχθρό θα γνωρίζει που να τον χτυπήσει.

Αυτό το «πού και πως» να τον χτυπίσει είναι άκρως σημαντικό μιας και οι επιβλαβείς οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους «αγκιστρώνονται» στα κύτταρά μας. Αυτά τα άγκιστρα είναι πρωτεΐνες που παράχθηκαν με βάση τις οδηγίες που περιέχονται στον γενετικό κώδικα του ιού. Ο σκοπός αυτής της αγκίστρωσης είναι να μεταφέρουν αυτόν τον «κώδικα» τους μέσα στο κύτταρο μας ώστε το κύτταρο αυτό να παράξει ολοκληρωμένα αντίγραφα του ιού τα οποία θα μολύνουν τα γειτονικά κύτταρα.

Τα εμβόλια λοιπόν προσπαθούν να ενημερώσουν το ανοσοποιητικό μας για το πως να παράξει «όπλα» τα οποία καταστρέφουν αυτά τα άγκιστρα ή και τους μηχανισμούς της δομής/κατασκευής του ιού. Στην περίπτωση του SARS-CoV-2 (Κορονοϊός) με τα άγκιστρα του (πρωτεΐνη Spike), το εμβόλιο είναι ένα τεχνητό mRNA που επιτυγχάνει το ίδιο πράγμα (εκπαίδευση του ανοσοποιητικού μας συστήματος), αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η ένεση κατά τον Covid-19, περιέχει πτητικό γενετικό υλικό που περιγράφει το πως είναι κατασκευασμένη η πρωτεΐνη «Spike» του SARS-CoV-2 και με έξυπνα χημικά μέσα, καταφέρνει να εισάγει αυτό το εφήμερο γενετικό υλικό σε μερικά από τα κύτταρα μας. Αυτά στη συνέχεια αρχίζουν να παράγουν υπάκουα μόνο αυτές τις πρωτεΐνες SARS-CoV-2 Spike (όχι όλο τον ιό) σε αρκετά μεγάλες ποσότητες ώστε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να κινητοποιηθεί και να τις αντιμετωπίσει ως μια άσκηση πολέμου. Με τον τρόπο αυτό το ανοσοποιητικό μας σύστημα αναπτύσσει μια ισχυρή απόκριση ενάντια σε πολλές πτυχές της πρωτεΐνης Spike αλλά και ενάντια στη διαδικασίας παραγωγής του πραγματικού Κορονοϊού με 95% αποτελεσματικότητα.

Advertisements

Ο κώδικας mRNA του εμβολίου της Pfizer/BioNTech

Ναι καλά διαβάσατε… Αν αντέξατε το διάβασμα μέχρι εδώ τότε πλέον καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κώδικα. Για πρώτη φορά στα χρονικά της φαρμακευτικής τεχνολογίας, οι εταιρίες δημοσιεύουν ως «ανοιχτού κώδικα» την ουσία του εμβολίου. Μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ και να μελετήσετε τις βάσεις / κωδικόνια του εμβολίου.

Αυτό επίσης δίνει την δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ανοιχτό κώδικα του εμβολίου σε 3D εκτυπωτές mRNA όπως το παρακάτω (ναι υπάρχουν και εκτυπωτές γενετικού υλικού !) για να τυπώσουν αντίγραφα του για περαιτέρω μελέτη.

A Codex DNA BioXp 3200 DNA printer
Το Codex DNA BioXp 3200 DNA printer

Όπως θα δείτε, το mRNA που περιέχει το εμβόλιο είναι περίπου δυο σελίδες Α4 αποτελούμενη από 4284 χαρακτήρες (βάσης) στο σύνολο ή 1071 bytes (4284*2 = 8568 bits). Αντίθετα ο κώδικας του ίδιου του ιού (δημοσιευμένος εδώ) αποτελείται από 29881 βάσεις (59762 bits) ή 7.4 kilobytes πληροφορίας.

Αναλογιστείτε για λίγο πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι ένα σύστημα πληροφορίας των 7.4 kilobytes για το ανθρώπινο είδος που «κατασκευάζεται» από ~724 ΜΒ πληροφορίας. Όπως και αντίστροφα φυσικά, ένα σύστημα πληροφορίας του ~1 kilobyte, κατασκευασμένο από το ανθρώπινο είδος, μπορεί να καταστρέψει ένα είδος κατασκευασμένο από 7.4 kilobytes.

Επίλογος

Ο κώδικας της ζωής, με την βοήθεια της τεχνολογίας, της επιστήμης και της συνεργασίας βελτιώθηκε και προστατεύεται πιο άμεσα με την άμεση δημοσίευση ευρημάτων και κώδικα εμβολίων.

Η ανοιχτή τεχνολογία των mRNA εμβολίων έχει το τεράστιο πλεονέκτημα της εύκολης τροποποίησης σε περίπτωση που χρειαστεί «διόρθωση». Αν για παράδειγμα εμφανιστεί κάποια νέα έκδοση του ιού τότε άμεσα μπορεί να αναβαθμιστεί ο κώδικας του εμβολίου. Επίσης, όπως συμβαίνει και με τον ανοιχτό κώδικα όσα περισσότερα μάτια τον μελετάνε τόσο πιο άμεσα είναι τα αποτελέσματα των βελτιώσεων.

Παραπομπές

12 σκέψεις σχετικά με το “mRNA vs Covid-19 | Ο ανοιχτός κώδικας του εμβολίου

Add yours

 1. Salih καλά όλα αυτά αλλά αν κάτι πάει στραβά στόν
  υπολογιστή τον επανεκκινουμε η του κλείνουμε το
  ρεύμα, τον ανθρώπινο οργανισμο δεν μπορούμε να του
  Κλεισουμε το ρεύμα.

  1. Αν τα προβλήματα των υπολογιστών λύνονταν με μια επανεκκινηση, τότε δεν θα υπήρχαν τεχνικοί, μηχανικοί, διαχειριστές κλπ. :)

 2. Καταπληκτικό το άρθρο! Καταπληκτικό το εγχείρημά σου να μας δώσεις μια αναλυτική, όσο γίνεται πιο απλή και σαφή περιγραφή του τι γίνεται, τι συμβαίνει και τι δεδομένα έχουμε μέχρι τώρα. Πραγματικά πολλά μπράβο και ευχαριστώ!

  Μιας και έχεις αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο με το συγκεκριμένο καταπληκτικό άρθρο για εγκυκλοπαιδικούς λόγους και για λόγους πληρότητας, «το εμβόλιο είναι ένα τεχνητό mRNA» όλα τα παραδοσιακά ( μέχρι στιγμής ) εμβόλια ήταν τύπου mRNA ;

  «οι εταιρίες δημοσιεύουν ως «ανοιχτού κώδικα» την ουσία του εμβολίου.»
  Νομίζω πως χρησιμοποιούμε λίγο εύκολα και αυθαίρετα την έκφραση «ανοιχτού κώδικα» προκαλώντας εντυπώσεις ενώ στην πραγματικότητα – όπως σπεύδετε να επισημάνετε και εσείς – απλώς έχει *δημοσιευτεί* ένα μέρος του. Με συγχωρείτε, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί στην αρχή χάρηκα και εγώ με την μεγαλοπρέπεια αυτών των εταιριών, σκεπτόμενος πως έδωσαν όλο των κώδικα για το εμβόλιό τους.

  «Αυτό επίσης δίνει την δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ανοιχτό κώδικα του εμβολίου σε 3D εκτυπωτές mRNA…για να τυπώσουν αντίγραφα του για περαιτέρω μελέτη.»

  Μπορεί όμως ο καθένας μας να το «εκτυπώσει» ; Άμα αγοράσω τον παραπάνω εκτυπωτή μπορώ να παράγω μόνος μου το εμβόλιο κατά του COVID-19 ;

  Τέλος ένα ακόμη ενδιαφέρον άρθρο αναδημοσιεύτηκε και εδώ :
  Αποκωδικοποιώντας τον πηγαίο κώδικα του εμβολίου κατά του Κορωνοϊού
  Μία ίσος ακόμη καλύτερη ανάλυσή του, θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο όλους μα ώστε να καταλάβουμε τι γίνεται.

  Πολλά ευχαριστώ ξανά για αυτό το καταπληκτικό άρθρο!

  1. – Όχι, δεν είναι όλα τα παραδοσιακά εμβόλια mRNA. Κάποια ακολουθούν άλλες τεχνικές όπως χρήση αδρανοποιημένων παραγόντων, αντιγόνων κλπ

   – Όχι. Έδωσαν όλο τον κώδικα του mRNA εμβολίου. Όχι μέρος του εμβολίου. Αυτό που μπορεί να σας μπέρδεψε είναι οτι για το εμβόλιο χρειάζεται μόνο ο κώδικας για την πρωτεΐνη SPIKE και όχι για όλο τον ιό.

   – Ναι μπορείτε να αγοράσετε έναν εκτυπωτή και να πράξετε το εμβόλιο. Κοστίζει περίπου 60.000€ ένα τέτοιο μηχάνημα. Στο συνολικό κόστος επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβετε το εργαστήριο με όλο τον εξοπλισμό για την συντήρησή του, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό κλπ. Οπότε μάλλον αν είστε κάποιο πανεπιστήμιο ή μεγάλο νοσοκομείο μπορείτε να διαθέσετε χρήματα για αυτό τον σκοπό :)

 3. Όπως και στον Η/Υ μας, ποτέ δε κάνουμε Alpha ή Beta testing στο σύστημα που δουλεύουμε, έτσι κι εδώ. Καλύτερα ν’ αποφύγουμε το Alpha (ή μάλλον pre-Alpha) testing, στη καμπούρα του ψωριάρη. (Ναι. Εμείς είμαστε οι ψωριάρηδες).

  Έπειτα, όπως δεν εμπιστευόμαστε τον mr. Gates of Hell για τον Η/Υ μας, καλύτερα να κάνουμε το ίδιο και για τον εαυτό μας. Κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε (=better safe than sorry στα Ελληνικά). :-)

  Αυτές τις δύο ενστάσεις είχα να πω.
  Συγχαρητήρια για το πολύ καλό κι ενημερωτικό άρθρο και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! :-)

  Γ.

  1. Κοίτα, σε αντίθεση με τα λογισμικά τα οποία γίνονται test από 100 -200 άτομα σε pre-alpha στάδιο, το εμβόλια δεν μπορεί να κυκλοφορήσει καν διότι έχουμε να κάνουμε με «όπλο που σκοτώνει».
   Από την άλλη αν το αναλογιστούμε με τους ανθρώπους που έχουν ήδη εμβολιαστεί από τις αρχές Δεκεμβρίου (ο αριθμός αυτός έχει σπουδαία σημασία για την αποτελεσματικότητα), ο αριθμός αυτός ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια. Οπότε δεν ήμαστε πλέον στην Alpha ή Beta έκδοση αλλά φούλ σταθερή έκδοση :)

   Ευχαριστώ για τα σχόλια και τα καλά σου λόγια ! Καλή Χρονιά με υγεία !

  2. 1) Σχετικά με το «εμβόλιο»:
   α) Eεε…Δεν πρόκειται περί εμβολίου! Τουλάχιστον όχι με τη κλασσική του έννοια. Πρόκειται μάλλον, περί «γονιδιακής θεραπείας». Ήτοι…γενετικής μηχανικής. Μήπως για μια μοντέρνα έκδοση, ευγονικής; (Η οποία πάντοτε απέτυχε, περαν του γεγονότος, πως είναι κατάπτυστη, σα φιλοσοφία).

   β) Σε καμία περίπτωση δεν είναι σταθερή έκδοση! Αυτή απαιτεί, 10ετή δοκιμή. (Όχι 6μηνη).
   Ήδη πέθανε πολύς κόσμος, απ’ τους δοκιμαστές.

   2) Δεν είναι όπλο;;;
   Ποιο δεν είναι όπλο;;; Το σκεύασμα του παρανοϊκού, που βγήκε και δήλωσε, πως πριν πεθάνει, θέλει να σκοτώσει 1,000,000 κόσμο;;;
   Όλοι αυτοί οι ιοί, είναι όπλα. Είσαι 100% σίγουρος, πως το εμβόλιο δεν είναι;

   Ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου και για τη φιλοξενία των σχολίων, όσο και για τη δημιουργική συζήτηση.
   Κάποτε η αντιπαράθεση απόψεων, υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος της Δημοκρατίας. Δυστυχώς, σήμερα πια όποιος σχετικός θεσμός έχει ακόμα μείνει όρθιος, διώκεται απηνώς.
   Και το χειρότερο είναι, πως στο τόπο μας, τη πατρίδα της Δημοκρατίας και λίκνο του Πολιτισμού, κανείς δε θυμάται τη παράδοσή μας και η έκφραση απόψεων (ειδικά αντιθέτων με τις επίσημες), τείνει ν’ απαγορευθεί.
   Και η ειρωνεία της Ιστορίας; Αυτά γίνονται τώρα! Στην επέτειο των 2 αιώνων, από της ενάρξεως της Επαναστάσεως.
   Ελπίζω κάποια στιγμή, Λαός και Άρχοντες αυτής της χώρας, ν’ αναλογισθούν τη βαριά τους κληρονομιά και ν’ αρχίσουν, να ενεργούν αναλόγως.

   Τέλος πάντων! Μέρες που ‘ναι, εύχομαι σε όλο το κόσμο, Καλή Χρονιά και να ‘μαστε όλοι Ευτυχείς κι Επαφρόδιτοι! :-)
   Προσωπικά συνιστώ ψυχραιμία κι ας σκεφθεί μόνος του καθείς (μακριά από παπαγαλάκια, TV και χαλκούς αλαλάζοντες), πως πρέπει να ενεργήσει, για να διαφυλάξει τόσο τη προσωπική του ασφάλεια, όσο (κι αυτό είναι πολύ σημαντικότερο), αυτή των οικιακών του.
   Γ.

 4. σαλί σε φουλ έκδοση για το εμβόλιο δεν είμαστε σίγουρα απο τη στιγμή που δεν έχουμε ιδέα για τυχών μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και από τη στιγμή που δεν παρέχεται καμία εγγύηση για το αν θα έχεις παρενέργειες ή όχι. Αυτός είναι και ο λόγος που ι εταιρείες που βγάζουν τα εμβόλια έχουν απαλλαχθεί από ευθύνες. Ας μην έχουμε τόσο θρησκευτική πίστη στην τεχνολογία θα πρότεινα.
  Κατά τα άλλα το ευχαριστήθηκα το άρθρο.

 5. Δεν είμαστε ούτε υπολογιστές ούτε τραντσιστορ εκτός καί άσμα θέλουμε να γίνουμε.o amd δεν είναι ίδιος με τον intel.

 6. Πολυ εμπεριστατωμενο και ακρως ενφιαφερον το αρθρο.
  Με βοηθησε να συμπληρωσω πολλα κενα οσο αφορα την πληροφορηση περι του θεματος.
  Ωστωσω αποτελεσε ακομη εναν λογο παραπανω για να μην ακολουθησω ολη αυτη την τεχνολογικη παρακρουση…..
  Ο νοων νοειτω ..

Σου άρεσε το άρθρο; Πες την άποψή σου... έστω και Ανώνυμα:

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: