Ο παρακάτω οδηγός είναι λυτός… και όμορφος… (σιωπή! :P) Απευθύνεται σε όσους θέλουν να έχουν την τελευταία έκδοση των drivers/fimware και σε αυτούς που έχουν προβλήματα με την τωρινή έκδοση του Linux πυρήνα στο Ubuntu 11.04.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε το παρακάτω αποθετήριο (ppa repostitory) στο Ubuntu και έπειτα να κάνετε έλεγχο και εγκατάσταση ενημερώσεων:

ppa:kernel-ppa/ppa

Μόλις γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση για να μπείτε με τον νέο πυρήνα.

Δείτε και το βίντεο :