Παρότι ο κύκλος ανάπτυξης του Ubuntu 11.04 έχει ολοκληρωθεί, όπως είναι αναμενόμενο η ενημερώσεις λογισμικού συνεχίζονται ασταμάτητα.

unity-launcher-right-click

Με πληθώρα διορθώσεων, τα συστήματα Ubuntu 11.04 και iQunix, θα λάβουν σήμερα μια ενημέρωση που διορθώνει αρκετά bug που είχε η αρχική έκδοση του Unity στο Ubuntu 11.04. Η έκδοση αναβαθμίζεται απο 3.8.14 σε 3.8.16. Κάποια απο τα βασικότερα που διορθώνονται είναι:

Αλλαγές για τις εκδόσεις:
Από : 3.8.14-0ubuntu1~natty1
Σε :3.8.16-0ubuntu1~natty1
* New upstream version:
– Unable to load icon text-x-preview at size 48 in a loop (lp: #794556)
– Display garbled upon restoring original resolution (lp: #795454)
– Display garbled upon connecting external displays (lp: #795458)
– Panel disappears after resolution change (lp: #795459)
– Dragging the launcher with right mouse button is
confusing as menu pops up (lp: #735031)
– In a double monitor setup the Unity top panel in the second screen is
cut at the right (lp: #750481)
– Menu key should open quicklist for the selected item in the launcher
(lp: #750778)
– unity is spamming ~/.xsession-errors when windows are closed
(lp: #767642)
– Dash button ignores transparency when clicked. (lp: #767733)
* Revert commit for bug #769335, to fix a launcher autohidding issue

Ανοίξτε λοιπόν τον «Διαχειριστή Ενημερώσεων» και κάντε μια ανανέωση. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιείστε το 2Click Update για να τα κάνει όλα αυτόματα για πάρτι σας :) (Αν δεν παινέψουμε το σπίτι μας… θα πέσει να μας πλακώσει… :P ) Κατεβάστε το τώρα !