Η Mozilla, ο οργανισμός πίσω απο το Firefox και το Thunderbird αλλά και άλλα project, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναπτύξει ενα νέο λειτουργικό σύστημα με όνομα «Boot To Gecko».

mozilla_boot_to_gecko

Η κίνηση αυτή δεν μας εκπλήσσει καθόλου αν αναλογιστούμε την επέλαση του Android της Google αλλά και την επίδραση που θα έχει στην αγορά το Chromebook.

Το «Boot To Gecko» ;h Β2G είναι ένα λειτουργικό σύστημα που προορίζεται να boot’άρει τον χρήστη απευθείας στο διαδίκτυο. Θα μου πείτε… ε καλά και το chromebook το ίδιο δεν κάνει ? Ναι αλλά υπάρχουν διαφορές σε δύο τομείς :

  • Υλοποίηση Λειτουργικού συστήματος
  • Φιλοσοφία

Σε αντίθεση με το chromebook που είναι ένα ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα (βασισμένο στο Linux) που ανήκει στην Google και είναι εμπορικού χαρακτήρα υλοποίηση, το B2G απο την υλοποίησή του μέχρι και τον σκοπό του (Φιλοσοφία) ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση στο ίδιο πρόβλημα (Boot To Web).

Έτσι, σύμφωνα με την ανακοίνωση :

We want to take a bigger step now, and find the gaps that keep web developers from being able to build apps that are — in every way — the equals of native apps built for the iPhone, Android, and WP7.

To that end, we propose a project we’re calling Boot to Gecko (B2G) to pursue the goal of building a complete, standalone operating system for the open web. It’s going to require work in a number of areas.

  • New web APIs: build prototype APIs for exposing device and OS capabilities to content (Telephony, SMS, Camera, USB, Bluetooth, NFC, etc.)
  • Privilege model: making sure that these new capabilities are safely exposed to pages and applications
  • Booting: prototype a low-level substrate for an Android-compatible device
  • Applications: choose and port or build apps to prove out and prioritize the power of the system.

We will do this work in the open, we will release the source in real-time, we will take all successful additions to an appropriate standards group, and we will track changes that come out of that process. We aren’t trying to have these native-grade apps just run on Firefox, we’re trying to have them run on the web.

Με άλλα λόγια σκοπός είναι η χρήση ελεύθερων πρότυπων του WEB, συμβατότητα με Android, ελεύθερη συμμετοχή στην ανάπτυξή του και δημιουργία ενός πλήρους Διαδικτυακού Λειτουργικού Συστήματος ελεύθερο για όλους.

Το όλο εγχείρημα είναι ακόμα σε «βαριά ανάπτυξη» και ελπίζουμε να δούμε σύντομα τους καρπούς του. Όσοι είστε γνώστες του αντικειμένου μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ https://wiki.mozilla.org/B2G