Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε είτε την ανάλυση της οθόνης μας είτε κάποια άλλη συσκευή που ρυθμίζεται απο το «xorg» αρχείο…. να τα κάνουμε σαλάτα…
Για να επαναφέρουμε στις «εργοστασιακές/αρχικές» ρυθμίσεις το αρχείο xorg, απλά να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην το επιχειρήσετε αν δεν είστε έμπειρος χρήστης και δεν έχετε κάνει αντίγραφα ασφαλείας του σκληρού σας δίσκου !

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πηγαίνοντας πίσω απο το γραφικό περιβάλλον (τερματικό περιβάλλον):

 1. Πατήστε CTRL+ALT+F3
 2. Δώστε το όνομα χρήστη/κωδικό σας
 3. Πληκτρολογήστε:
  sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf
  sudo rm -f xorg.conf*
 4. Πρέπει τώρα να διακόψετε την υπηρεσία γραφικού περιβάλλοντος ανάλογα με το γραφικό σας περιβάλλον
  sudo service lightdm stop (για Ubuntu 11.10)sudo service gdm stop (για Gnome)

  sudo service kdm stop (για KDE)

  sudo service lxdm stop (για LXDE)

  sudo service xdm stop (για XFCE)

  sudo service wdm stop (για WindowMaker)

 5. Τώρα ξαναρχίζουμε με την ρύθμιση του Xorg
  sudo Xorg -configure[ -f xorg.conf* ] && sudo mv xorg.conf* /etc/X11/xorg.conf

  sudo dpkg-reconfigure $(dpkg -l | awk ‘{print $2}’ | grep «^xserver» | tr ‘\n’ ‘ ‘)

 6. Αυτό ήταν… κάνουμε επανεκκίνηση
  sudo init 6

Η παραπάνω διαδικασία θα σας ξεκινήσει το σύστημα με ένα default xorg αρχείο απαλλαγμένο από ρυθμίσεις που έχετε βάλει εσείς.